To Top
08:19 Τετάρτη
19 Φεβρουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Ξοφλήθηκαν εισιτήρια της Cobalt
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΚΥΠΡΟΣ • Ξοφλήθηκαν εισιτήρια της Cobalt
  25 Ιανουαρίου 2020, 5:08 πμ  
Ξοφλήθηκαν όλα τα εισιτήρια των πελατών της Cobalt τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί λόγω του κλεισίματος της εταιρείας τον Οκτώβριο του 2018. Μάλιστα το σύστημα που ακολουθούσε η εταιρεία, με το οποίο αποταμιευόταν η αξία όλων των εισιτηρίων που αγοράζονταν με πιστωτικές κάρτες μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης της πτήσης, όχι μόνο δεν άφησε εκτεθειμένους αγοραστές εισιτηρίων, αλλά τελικά περίσσεψαν και €418.000.
 
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του εκκαθαριστή, πριν από την εκκαθάριση της Cobalt ο διεκπεραιωτής συναλλαγών πιστωτικών καρτών –πρόκειται για την εταιρεία Elavon– είχε συσσωρεύσει αποθεματικά συνολικού ύψους €7.878.000 για την κάλυψη του ενδεχόμενου κόστους απαιτήσεων από επιβάτες για πτήσεις που δεν θα πραγματοποιούνταν σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της εταιρείας. 
 
 
Από την ημερομηνία διακοπής των εργασιών της εταιρείας, δηλαδή από τις 20 Οκτωβρίου 2018, έχουν υποβληθεί και πληρωθεί από τα αποθεματικά της Elavon 55.954 απαιτήσεις (συνολικού ποσού €7.460.000 που συμπεριλαμβάνουν και τα έξοδα του διεκπεραιωτή). 
 
Κατά τον διορισμό του εκκαθαριστή υπήρχαν δεσμευμένα κεφάλαια της Cobalt συνολικού ύψους €1.793.000. Πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης, 13 πιστωτές είχαν εξασφαλίσει προσωρινά διατάγματα βάσει των οποίων είχαν δεσμευθεί όλα τα τραπεζικά υπόλοιπα της εταιρείας. Από αυτά, €352.000 παραμένουν δεσμευμένα. 
 
Ο εκκαθαριστής έχει προχωρήσει με το άνοιγμα λογαριασμών εκκαθάρισης με την Τράπεζα Κύπρου και κεφάλαια που αποδεσμεύονται, καθώς και εισοδήματα από άλλες ρευστοποιήσεις, μεταφέρονται στους λογαριασμούς εκκαθάρισης. Τα υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονται σε €1.645.000., US$706.000 και GBP£695.000, δηλαδή συνολικά €3.097.000. 
 
Επίσης, οι συνολικές απαιτήσεις από χρεώστες ανέρχονται σε €3.344.000, εκ των οποίων εισπράχθηκαν €1.442.000.
   
Οι τέσσερις ξένες εταιρείες, από τις οποίες ενοικίαζε αεροπλάνα η Cobalt, έχουν ουσιαστικά τις πιο ψηλές οικονομικές απαιτήσεις συνολικού ύψους €22.699.000, αν εξαιρέσουμε την ιδιόμορφη απαίτηση της μητρικής της Cobalt, δηλαδή της Cobalt New Age Airlines Group Ltd, η οποία έχει υποβάλει απαίτηση ύψους €74 εκατομμυρίων. 
 
Οι μεγαλύτερες προσδοκίες για σημαντικά έσοδα βρίσκονται σε υπό εξέλιξη διαδικασίες σε δύο επίπεδα, που αφορούν κυρίως το κράτος και την Κυβέρνηση. Όπως είναι γνωστό, η Cobalt, τον Οκτώβριο του 2018, δύο μέρες μετά την απόφαση του υπουργείου Μεταφορών και της Αρχής Αδειοδότησης Αερομεταφορών για ανάκληση των αδειών της εταιρείας, υπέβαλε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, η οποία εκκρεμεί, αφού το αίτημά της ήταν για αναστολή των αδειών και όχι ανάκληση, που ουσιαστικά απέκοψε ολες τις δυνατότητες συμφωνίας με επενδυτές και επαναλειτουργίας.
 
Επίσης, η Cobalt συνεχίζει να απαιτεί αποζημιώσεις €3.563.000 από το υπουργείο Οικονομικών για την ανάκτηση του πρόσθετου κόστους που προέκυψε λόγω της αδυναμίας της, ως κυπριακός αερομεταφορέας, να εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο, για πτήσεις κατά τη χρονική περίοδο από τον Ιούνιο του 2016 έως τις 17 Οκτωβρίου 2018. 
   
Χρωστά και τις εξατμίσεις αεροπλάνων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ζητά από την Cobalt να πληρώσει το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που της αναλογούν για το 2018 και είναι και αυτό ένα από τα θέματα εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, μετά από ανεξάρτητο έλεγχο, οι εκπομπές για το 2018 έχουν επαληθευτεί σε περίπου 110.000 τόνους. Το κόστος αγοράς των απαιτούμενων δικαιωμάτων ανέρχεται σε €2.793.000 (με υπολογιζόμενο κόστος μονάδας περίπου €25/τόνο). Στα €11 εκατ. μπορεί και να φτάσει το πρόστιμο, αν επιβληθεί, αφού με βάση την νομοθεσία φτάνει τα €100 ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα.

Επίσης, ο ίδιος ο εκκαθαριστής και τα συναφή έξοδα, αποτελούν επίσης μεγάλο κομμάτι των εξόδων της μη λειτουργούσας Cobalt. Για νομικά έξοδα, καταβλήθηκαν €179.000 συν €101.00 για υποθέσεις πριν η εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση.  

  Πέτρος Θεοχαρίδης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...