To Top
12:54 Δευτέρα
6 Απριλίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
ΟΕΒ: Εισηγείται αποκοπή μισθών Δημοσίων Υπαλλήλων
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΚΥΠΡΟΣ • ΟΕΒ: Εισηγείται αποκοπή μισθών Δημοσίων Υπαλλήλων
  26 Μαρτίου 2020, 2:27 μμ  

 Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων μέσω επιστολής που απέστειλε ο Πρόεδρος της κος Γιώργος Πέτρου ζητάν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατία κάποια μέτρα οικονομικά που αφορούν και τους εργοδότες και κατεπέκταση και τους εργοδοτούμενους.
 
Μεταξύ άλλων εισηγείται οριζόντια συνεισφορά όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, για όλα τα εισοδήματα άνω την 1500 ευρώ, καθώς και μία σειρά από άλλα μέτρα εισηγείται σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Πέτρου, για να μην οδηγηθούν οι επιχειρήσεις, όπως τονίζει σε κατάρρευση.
 
Αυτούσια η επιστολή
 
Γραφείο Προέδρου
Αρ.α. 282/2020
26 Μαρτίου, 2020
Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κύριο Νίκο Αναστασιάδη
Προεδρικό Μέγαρο
Λευκωσία
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) επιθυμώ να εκφράσω ειλικρινή
συγχαρητήρια για τον αποφασιστικό τρόπο με τον οποίο εσείς και η Κυβέρνηση σας χειρίζεστε
την πρωτοφανή κρίση, που μαζί με τον υπόλοιπο πλανήτη πλήττει και την πατρίδα μας.
Όπως πλειστάκις έχουμε δηλώσει, η ΟΕΒ περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τις αποφάσεις,
δράσεις, πρωτοβουλίες, εντολές και διατάγματα με τα οποία υμείς και το επιτελείο σας
διαχειρίζεστε το επιδημιολογικό σκέλος της υπόθεσης. Κατά τρόπο υποδειγματικό, η
επιχειρηματική κοινότητα εφαρμόζει απαρασάλευτα τις εκδιδόμενες εντολές, με μοναδική
επιδίωξη την ταχύτερη δυνατή απαλλαγή της χώρας από την πανδημία του Covid-19.
Η ΟΕΒ δεν υπέκυψε ποτέ στον πειρασμό να ενεδυθεί τον ρόλο του ειδικού επιδημιολόγου ή
λοιμοξιολόγου και απέφυγε επιμελώς να αρθρώσει οποιαδήποτε εισήγηση επί θεμάτων στα
οποία τον κυρίαρχο λόγο έχει η επιστήμη και την ευθύνη προστασίας της υγείας του λαού, την
έχει αποκλειστικά η ηγεσία της χώρας.
Ωστόσο, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, επί των θεμάτων οικονομικού χαρακτήρα για τα οποία η
Κυβέρνηση σας συνέρχεται σήμερα, η ΟΕΒ διαθέτει την τεχνογνωσία και την δυνατότητα να
συμβάλει στην διαμόρφωση εκείνης της δέσμης μέτρων, που θα μεγιστοποιεί την
αποτελεσματικότητα τους και θα συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των εθνικών πόρων που
θα επιταχθούν για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης αυτής απειλής.
Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, επιβάλλει την άνευ καθυστερήσεως αξιοποίηση όλων
των δυνητικά διαθέσιμων πόρων, τόσο των δημοσιονομικών όσο και των χρηματοπιστωτικών.
Οποιοσδήποτε δισταγμός στην άμεση διοχέτευση όλων των αναγκαίων πόρων και στην
υιοθέτηση των επιβαλλόμενων προσαρμογών, μπορεί να οδηγήσει την πραγματική οικονομία
σε παράλυση και τον παραγωγικό ιστό σε αποσύνθεση, ενώ θα καταστήσει την δημοσιονομική
δαπάνη ατελέσφορη και την βλάβη στην εθνική οικονομία ανήκεστη.
Ως εκ των πιο πάνω, έχοντας συνέλθει σε δύο έκτακτες συνεδρίες εντός της τρέχουσας
εβδομάδας, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ με εξουσιοδότησε να σας διαβιβάσω τα
ακόλουθα:
2
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι τούτη την ώρα είναι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, η ανταπόκριση στις οποίες είναι εξαιρετικά δυσχερής έως
αδύνατη και τυχόν μη αναστολή τους μπορεί να οδηγήσει υγιείς, κατά τα άλλα, μονάδες σε
κατάρρευση.
Ως εκ τούτου θα πρέπει,
• Να ανασταλούν από τώρα μέχρι και τις 10 Ιουλίου τουλάχιστον, ΟΛΕΣ οι εισφορές που
αφορούν Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΦΠΑ, Φόρο εισοδήματος, ΓΕΣΥ, excise duties και
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις επιχειρήσεων, εργαζομένων, αυτοτελώς
εργαζομένων και νοικοκυριών προς το Κράτος. Οι αναστελλόμενες υποχρεώσεις θα
είναι οφειλόμενες και καταβλητέες σταδιακά σε χρονικό σημείο αρκετά μετά την λήξη
της κρίσης.
• Να ανασταλεί με νομοθετική ρύθμιση η πληρωμή του ενοικίου για τα υποστατικά που
λόγω των Κυβερνητικών αποφάσεων είναι κλειστά ή υπολειτουργούν ουσιωδώς, για
όσο διάστημα είναι υποχρεωτική η αναστολή της λειτουργίας τους ή η ουσιώδης
μείωση της. Τα οφειλόμενα ενοίκια να καταβληθούν αργότερα με δόσεις και να
απαγορευθεί η έξωση ενοικιαστών που περιέρχονται σε αδυναμία καταβολής του
ενοικίου ένεκα της κατάστασης.
• Η καταβολή δόσεων κεφαλαίου και τόκων προς τις Τράπεζες πρέπει να ανασταλεί
τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους, ενώ η χρηματοδότηση ενεργών και βιώσιμων
επιχειρήσεων με κρατικές εγγυήσεις, πρέπει να γίνεται χωρίς αυστηρή τήρηση των
υφιστάμενων προϋποθέσεων, αλλά με την δέσμευση να αξιοποιείται ο δανεισμός για
την ικανοποίηση άμεσων υποχρεώσεων, όπως πληρωμή μισθών, προμηθευτών,
ενοικίου και λογαριασμών για υπηρεσίες κοινής ωφελείας, αναγκαίων για την
διατήρηση της δραστηριότητας.
• Η στήριξη της απασχόλησης για όσες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν σε ολική αναστολή
των εργασιών τους, είτε ευθέως μέσα από τα Διατάγματα, είτε κατά τρόπο έμμεσο
επειδή λειτουργούν μόνο όταν λειτουργούν οι επιχειρήσεις που έκλεισαν, πρέπει να
είναι πλήρης και να αφορά ολόκληρο το προσωπικό κατά τρόπο ομοιόμορφο. ***
• Όσες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν, παρά την
απώλεια του 25% του κύκλου εργασιών τους, πρέπει να έχουν κάλυψη του
μισθολογίου ολόκληρου του προσωπικού τους τουλάχιστον κατά 60%.
• Η περίοδος σύγκρισης για διαπίστωση της μείωσης τους 25% ή περισσότερο, θα πρέπει
να αφορά την περίοδο 15 Μαρτίου με 15 Απριλίου 2020 ή για όσο διαρκεί η κρίση, με
την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η δε μείωση θα πρέπει να πιστοποιείται με υπεύθυνη
δήλωση του επιχειρηματία, να ελέγχεται στο τέλος της κρίσης και αν είναι αναληθής να
επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά και να επιβάλλονται και
κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Για μια σειρά από λόγους, δεν πρέπει να
γίνει ανάμειξη των Εγκεκριμένων Ελεγκτών σε αυτή την φάση των πραγμάτων.
• Στόχος των δύο προηγούμενων εισηγήσεων είναι να μην μείνει ούτε ένας εργαζόμενος
χωρίς εισόδημα ούτε για μια ημέρα.
• Ωστόσο, για να καταστεί πραγματικά εφικτή η αξιοποίηση των κινήτρων έτσι ώστε να
αποφευχθεί η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, η δέσμευση για μη απόλυση
εργαζομένων από τις επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν την κρατική στήριξη, δεν
μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια κατά την οποία θα συντρέχει η κρατική στήριξη.
Καμία επιχείρηση δεν μπορεί υπό τις συνθήκες αυτές να προβεί σε έγκυρους
σχεδιασμούς για περισσότερο από μια εβδομάδα, πόσο μάλλον να δεσμευθεί τώρα για
διατήρηση όλου του προσωπικού επί έξι μήνες μετά την λήξη της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα πιθανό, αν τεθούν όροι αυτού του
χαρακτήρα να προκύψουν άμεσες μαζικές απολύσεις, κάτι που θα είναι εξαιρετικά
επώδυνο.
• Μέρος του συνεπαγόμενου κόστους για χρηματοδότηση των μέτρων, πρέπει να
προκύψει από μια οριζόντια συνεισφορά όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον
ευρύτερο Δημόσιο τομέα, για όλα τα εισοδήματα άνω την 1500 ευρώ. Τυχόν ανάληψη
του βάρους και αυτής της κρίσης αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα, θα οδηγήσει σε
οξύτατη κοινωνική σύγκρουση με ανυπολόγιστες συνέπειες για την κοινωνική συνοχή.
• Τέλος, το σύνολο των μέτρων θα πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ μέχρι τη λήξη του
συναγερμού, έστω κι αν για ευνόητους λόγους θα πρέπει να ανανεώνονται από μήνα
σε μήνα.
Τα πιο πάνω κατατείνουν στην διάσωση της οικονομίας για να αποφευχθεί η βαθιά ύφεση,
ενώ αμέσως μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης θα καταστεί αναγκαία νέα δέσμη μέτρων
για αναζωογόνηση και ανάταση της οικονομίας, επί των οποίων θα υποβάλουμε εκ νέου
εισηγήσεις.
Σε σχέση με τα μέτρα εκσυγχρονισμού του Κράτους και της οικονομίας, για αύξηση της
παραγωγικότητας και γρήγορη επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας και ανάπτυξης, θα
ακολουθήσει νέο υπόμνημα της ΟΕΒ σε ευθετότερο χρόνο.
Με εκτίμηση,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
Πρόεδρος
*** Όπως επιχειρήσεις HORECA που με το κλείσιμο των ξενοδοχείων, κέντρων αναψυχής,
εστιατορίων, καφέ κλπ, δεν έχουν καμία δραστηριότητα ή τα τουριστικά και σχολικά
λεωφορεία που μετά το κλείσιμο των αεροδρομίων και των σχολείων δεν έχουν εργασία
ή οι δραστηριότητες ξυλουργικών, μαρμάρων, μεταλλουργικών κλπ που μετά το κλείσιμο
των εργοταξίων έχουν παραλύσει και πολλά άλλα.
 
 
 
 
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...