Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μη Επανδρωμένων Συστημάτων (USRL) του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ) αποτελεί τον πρώτο οργανισμό στην Κύπρο, και έναν από τους πρώτους στην Ευρώπη, που έχει εξασφαλίσει επιτυχώς Επιχειρησιακές Εξουσιοδοτήσεις (Operational Authorizations) για μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα σταθερής πτέρυγας και πολλαπλών στροφείων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Οι Επιχειρησιακές Εξουσιοδοτήσεις έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κύπρου για χρήση στην «Ειδική Κατηγορία» πτήσεων. Αυτό το επίτευγμα καταδεικνύει τη συμμόρφωση του USRL με τον σχετικό κανονισμό της ΕΕ (2019/947), και του επιτρέπει την λειτουργία των μη-επανδρωμένων εναέριων συστημάτων πέρα της οπτικής επαφής (Beyond Visual Light of Sight – BVLOS). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και οι δύο Επιχειρησιακές Εξουσιοδοτήσεις έχουν χορηγηθεί για μη-επανδρωμένα εναέρια συστήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί εξολοκλήρου από το USRL.

Οι Επιχειρησιακές Εξουσιοδοτήσεις «Ειδικής Κατηγορίας» ισχύουν για χρήση από το USRL στην Κύπρο σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Ειδοποιήσεων προς τους Αεροπόρους (NOTAM), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τον εναέριο χώρο και τον ιδιωτικό αεροδιάδρομο που λειτουργεί το USRL στην Ορούντα, καθώς και το Εθνικό Πάρκο της Αθαλάσσας στη Λευκωσία. Επιπλέον, μέσω ενός ειδικού μηχανισμού της EASA, το USRL είναι πλέον σε θέση να μεταφέρει την συγκεκριμένη εξουσιοδότηση για πτήση και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To USRL είναι μια ερευνητική υποδομή που λειτουργεί στα πλαίσια εργασιών του Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα (CARE-C) του Ινστιτούτου Κύπρου, και ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των UAS. Μέσα από τις δραστηριότητές του, το USRL παρέχει υψηλής ποιότητας παρατηρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και άλλων σχετικών παραμέτρων, υποστηρίζοντας έτσι τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Το USRL πραγματοποιεί συχνές μη επανδρωμένες πτήσεις στην Κύπρο για να τεκμηριώσει και να αντιπαραβάλει την ρύπανση από την Ευρώπη, την Αφρική και τη Δυτική Ασία, καθώς και τα αερολύματα σκόνης που μεταφέρονται στην Κύπρο από την Σαχάρα και την Μέση Ανατολή. Το USRL υποστηρίζει επίσης το Τμήμα Δασών με την παροχή υπηρεσιών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV) για την ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών στη Κύπρο. Επιπλέον, το USRL χρησιμοποιεί τον στόλο του σε ποικίλες εφαρμογές απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένης της τρισδιάστατης ανακατασκευής πολύπλοκων ανάγλυφων και μνημείων.

Η εξασφάλιση των Επιχειρησιακών Εξουσιοδοτήσεων από το USRL αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της μοναδικότητας και της εξαιρετικής αξίας που παρέχει η υποδομή, η οποία είναι ευρέως αναγνωρισμένη τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Πρόσφατες διεθνείς δραστηριότητες του USRL συμπεριλαμβάνουν ερευνητικές καμπάνιες στο Πράσινο Ακρωτήριο υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, καθώς και στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το USRL στο https://usrl.cyi.ac.cy