To Top
06:56 Κυριακή
29 Μαρτίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Βάζουν τάξη στο ΓεΣΥ - Στο μικροσκόπιο όλες οι πράξεις
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Βάζουν τάξη στο ΓεΣΥ - Στο μικροσκόπιο όλες οι πράξεις
Τελευταία Ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2019, 2:45 μμ
Η περίοδος χάριτος έχει λήξει και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας βάζει πλέον τάξη στον τρόπο με τον οποίο δικαιούχοι αλλά και πάροχοι υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιούν το ΓεΣΥ. Το λογισμικό του Συστήματος βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση και ο ΟΑΥ καταγράφει όλες τις πράξεις οι οποίες καταχωρούνται καθημερινά από τους παρόχους υπηρεσιών έχοντας στόχο να εντοπίσει, να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει καταχρήσεις σε ό,τι αφορά φάρμακα, εργαστηριακές αλλά και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. 
 
Από το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του ΓεΣΥ έχουν εντοπιστεί από το λογισμικό 34.000 (σε σύνολο 1.112.000) «ύποπτες» καταχωρήσεις, ενώ τον μήνα Σεπτέμβριο η παρακολούθηση εντάθηκε ακόμα περισσότερο και τα αποτελέσματα που θα έχει στα χέρια του ο ΟΑΥ την 30ή του μηνός θα τύχουν περαιτέρω ανάλυσης. 
 
Από τις 15 Σεπτεμβρίου εξάλλου έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρωτόκολλα τα οποία θέτουν περιορισμούς στη συνταγογράφηση 200 περίπου φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ περισσότερα πρωτόκολλα, τα οποία θα θέτουν περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις, αναμένεται ότι θα ενταχθούν στο λογισμικό εντός Οκτωβρίου.
   
Την ίδια ώρα, η αρμόδια επιστημονική επιτροπή η οποία αποτελείται από γιατρούς καλείται να εργαστεί για την έγκριση όλων των απαραίτητων κανονισμών ή πρωτοκόλλων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τους επόμενους μήνες και θα έχουν στόχο την πιο ορθολογική χρήση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ τόσο από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας όσο και από τους δικαιούχους του Συστήματος. 
 
Πάντως, οι αριθμοί που κατέγραψε το λογισμικό από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31η Σεπτεμβρίου αποτελούν αυτή τη στιγμή ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του ΓεΣΥ από τους δικαιούχους αλλά και από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
 
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του λογισμικού συστήματος: από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 31η Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί 709.000 επισκέψεις σε προσωπικούς και ειδικούς γιατρούς, ενώ εκτελέστηκαν 545.000 συνταγές φαρμάκων και 325.000 παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις. Για αυτές τις υπηρεσίες υποβλήθηκαν από τους παρόχους υπηρεσιών του Συστήματος 1.112.000 απαιτήσεις. 
 
Οι 34.000 απαιτήσεις που χαρακτηρίστηκαν ως ύποπτες διερευνήθηκαν μέσω μηχανισμού που εφαρμόζεται από τον ΟΑΥ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την απευθείας επικοινωνία με τους γιατρούς που καταχώρησαν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Από αυτή τη διερεύνηση προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι απαιτήσεις ήταν δικαιολογημένες και ο ΟΑΥ παρενέβη και έλαβε μέτρα μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν δόθηκαν λογικές εξηγήσεις από τους παρόχους. 
   
Από την «τσιμπίδα» του λογισμικού δεν γλύτωσαν ούτε περιπτώσεις (μεμονωμένες) γιατρών οι οποίοι προέβησαν σε υποβολή «παράλογων» απαιτήσεων που αφορούσαν τη διενέργεια αυξημένου αριθμού συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων. Και οι περιπτώσεις αυτές έχουν διερευνηθεί από τον ΟΑΥ και οι ίδιοι οι γιατροί ενημερώθηκαν σχετικά ή αναμένεται να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διερεύνησης τις επόμενες ημέρες. 
 
Λόγος για κατάχρηση σε ό,τι αφορά κυρίως τις εργαστηριακές και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις αλλά και τη συνταγογράφηση φαρμάκων έγινε από τον πρώτο κιόλας μήνα εφαρμογής του Συστήματος από τους ίδιους τους προσωπικούς γιατρούς του ΓεΣΥ, οι οποίοι κάλεσαν τον ΟΑΥ να λάβει τα μέτρα του και να προχωρήσει σε ενημέρωση των πολιτών, αφού, όπως οι ίδιοι οι γιατροί διαπιστώνουν, οι δικαιούχοι προσέρχονται στα ιατρεία τους με υπερβολικές απαιτήσεις.
 
Σχετικές επισημάνσεις έγιναν στον ΟΑΥ και από τον Σύνδεσμο Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ, ο οποίος έχει δημιουργήσει τις δικές του επιτροπές και παρέχει πληροφόρηση αλλά και βοήθεια στον ΟΑΥ σε ό, τι αφορά την άσκηση ελέγχου στο Σύστημα. 
 
Διερεύνηση «παράλογων» καταχωρήσεων
 
Όπως ανέφερε μιλώντας στον «Φ» ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΟΑΥ Άθως Τσινωντίδης, το λογισμικό του ΓεΣΥ έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να αναλύει όλες τις καταχωρήσεις που γίνονται καθημερινά και κατά διαστήματα δίνει ενδείξεις για το οτιδήποτε εντοπίζει και φαίνεται «παράλογο και υπερβολικό». 
 
Στόχος, υπογράμμισε ο κ. Τσινωντίδης, «δεν είναι να δικάσουμε ή να καταδικάσουμε τους παρόχους μας, ούτε να στερήσουμε από τους δικαιούχους μας τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ όταν πραγματικά τις χρειάζονται». Το σύστημα, εξήγησε, «μπορεί να μας δώσει ένδειξη για "παράλογη" καταχώρηση όταν για παράδειγμα εντοπίζει επαναλαμβανόμενες εργαστηριακές αναλύσεις για έναν δικαιούχο. Εμείς θα δούμε αυτή την ένδειξη, ωστόσο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν όντως ο ασθενής αυτός επιβάλλεται λόγω της κατάστασης της υγείας να υποβάλλεται συχνά σε εργαστηριακές εξετάσεις. Γι’ αυτό και έχουμε τον μηχανισμό να επικοινωνούμε με τον γιατρό που εξέδωσε τα σχετικά παραπεμπτικά και να διερευνήσουμε σωστά την κάθε περίπτωση». 
   
Παράλληλα, είπε, «με την εφαρμογή πρωτοκόλλων και κανονισμών που επιβάλλουν περιορισμούς, αποτρέπουμε την κατάχρηση ή τη λανθασμένη χρήση του Συστήματος στη βάση επιστημονικών δεδομένων, αφού τόσο τα πρωτόκολλα όσο και οι κανονισμοί που χρησιμοποιούμε εγκρίνονται από την επιστημονική επιτροπή η οποία αποτελείται από γιατρούς».
 
«Εκείνο το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε», είπε καταλήγοντας ο κ. Τσινωντίδης, «είναι ότι η σωστή χρήση του ΓεΣΥ και των υπηρεσιών του και η αποφυγή καταχρήσεων λειτουργεί προς όφελος όλων μας, για αυτό και η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή». 
 
Πρωτόκολλα και περιορισμοί
 
Κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του ΓεΣΥ ακολουθήθηκε από τον ΟΑΥ μια πιο «χαλαρή» διαδικασία ελέγχου. Σταδιακά, όμως, άρχισαν να εφαρμόζονται περισσότεροι περιορισμοί. 
 
Εκτός από τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση φαρμάκων αναμένεται ότι θα ενταχθούν σύντομα στο σύστημα κανονισμοί που θα αφορούν 630 εργαστηριακές εξετάσεις. 
 
Στις αρχές εξάλλου του 2020 αναμένεται ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 3.500 κανόνες που θα αποτρέπουν αλόγιστη έκδοση παραπεμπτικού για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, ενώ θα υιοθετηθούν κατευθυντήριες γραμμές σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ακτινολογίας για όλες τις ειδικότητες. 
 
Θα αναλυθούν τα δεδομένα Σεπτεμβρίου

Τα δεδομένα που θα καταγραφούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο θα βοηθήσουν τον ΟΑΥ στην εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων που θα αφορούν στην συμπεριφορά δικαιούχων και παρόχων στο Σύστημα. 

Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς γιατρούς: 
- Ο αριθμός και μέσος όρος παραπεμπτικών σε ειδικό γιατρό. 
- Ο αριθμός και μέσος όρος συνταγογράφησης κουτιών φαρμάκων ή/και αριθμός συνταγών ή/και αξία των φαρμάκων.
- Μέσος όρος παραπεμπτικών για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τους ειδικούς γιατρούς, ο έλεγχος αφορά τον μέσο όρο για κάθε δραστηριότητα και τον αριθμό των δραστηριοτήτων ανά γιατρό. 

  Μαριλένα Παναγή   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...