Μόλις οι μισοί (52%) ιδιοκτήτες των 43 πολυκατοικιών που θα κατεδαφιστούν σε προσφυγικούς συνοικισμούς, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατεδάφισης των κτηρίων (κτίΖΩ) τους και αναδόμησης νέων.

Συγκεκριμένα, όπως ελέχθη αρμοδίως ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων από 375 διαμερίσματα υπέβαλαν αίτηση 197 δικαιούχοι.

Από τις  πρώτες 20 πολυκατοικίες που θα κατεδαφιστούν (στο σύνολο των κατεδαφιστέων) και οι οποίες αποτελούνται από 183 διαμερίσματα  ενδιαφέρον επεδείχθη ήδη από 126  ιδιοκτήτες. Το αυξημένο ενδιαφέρον για τις 20 πολυκατοικίες αποδίδεται στο ότι θα κατεδαφιστούν πρώτες.

Αντιδράσεις εκδηλώνονται από πολίτες οι οποίοι αγόρασαν διαμερίσματα σε συνοικισμούς από τους πρόσφυγες δικαιούχους και τώρα δεν δικαιούνται χορηγίας για την απόκτηση νέου διαμερίσματος όπως δικαιούται οι πρόσφυγες.