Σειρά εργαστηρίων δικτύωσης μεταξύ της ερευνητικής και της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου ξεκίνησε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Στόχος των εργαστηρίων είναι η προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας για την από κοινού υποβολή προτάσεων στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη Co-Develop».

Σήμερα, πραγματοποιήθηκαν τα εργαστήρια με θεματική την Αγροδιατροφή και τα Θαλάσσια και Ναυτιλιακά Οικοσυστήματα.

Όπως σημειώνει το Ίδρυμα, πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για εκπροσώπους επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών να ανταλλάξουν απόψεις, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται πως στόχος του προγράμματος Co-Develop, ύψους €7,3 εκατ., είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και η αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που να δίνουν λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις στους τρεις πιο πάνω τομείς της οικονομίας.

Τα εργαστήρια θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν στις 25 Σεπτεμβρίου με θέμα τις Επιστήμες Υγείας.