To Top
18:10 Τετάρτη
27 Μαΐου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
«Μαγνήτης» η Κύπρος για 6.962 ελληνικές εταιρείες
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΚΥΠΡΟΣ • «Μαγνήτης» η Κύπρος για 6.962 ελληνικές εταιρείες
Τελευταία Ενημέρωση: 20 Μαΐου 2018, 2:10 μμ

«Μετανάστες» στην Κύπρο και σε άλλες χώρες γίνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις καθώς πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό. Η Κύπρος αποτελεί «μαγνήτη» για τις ελληνικές εταιρείες λόγω των συγκριτικών φορολογικών, δημοσιονομικών πλεονεκτημάτων που έχει η χώρα.

Το ελληνικό επιχειρείν έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην κυπριακή αγορά με γνωστά ονόματα από τον κλάδο των τροφίμων, της ένδυσης και υπόδησης, του λιανικού εμπορίου, του γενικού εμπορίου, εταιρειών πετρελαιοειδών, τον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών από το 2012 μέχρι το 2017 έχουν εγγραφεί στην Κύπρο 6.962 ελληνικές εταιρείες που έχουν μετόχους και διευθυντές με ελληνική υπηκοότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι το 2016 και το 2017 λόγω των προβλημάτων που είχε η Ελλάδα, οι μεγάλοι φόροι, η έλλειψη φορολογικής και οικονομικής σταθερότητας, η μείωση της κατανάλωσης και τα capital controls οδήγησαν σε μεγαλύτερη φυγή επιχειρήσεις.

Στην Κύπρο το 2017 προχώρησαν σε εγγραφή 1.779 ελληνικές εταιρείες παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2016 που ήταν 1.799  και αποτελούν το 13,2% των νέων εγγραφών εταιρειών.

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, το 2012 οι εγγραφές ελληνικών εταιρειών στην Κύπρο ήταν 1.033 και αποτελούσαν το 5,7% των νέων 17.999 εγγραφών που έγιναν.

Το 2013 χρονιά που άρχισαν τα προβλήματα στην Κύπρο και ήταν η αρχή του μνημονίου για τη χώρα, οι εγγραφές ήταν μικρότερες. Εγγράφησαν 661 ελληνικές εταιρείες και αποτελούσαν το 6,1% των 10.847 νέων εγγραφών.

Το 2014, που η Κύπρος είναι υπό καθεστώς μνημονίου, έχουν εγγραφεί 678 ελληνικές εταιρείες, αποτελώντας το 6,1% των 11.269 νέων εγγραφών.

Η εικόνα αλλάζει το 2015, χρονιά που η Κύπρος είναι πιο κοντά στην έξοδο από το πρόγραμμα προσαρμογής. Οι εγγραφές ελληνικών εταιρειών είναι 1.012, αποτελώντας το 9% των 11.270 νέων εγγραφών που έγιναν στην Κύπρο.

Ο λόγος που αρκετές ελληνικές εταιρείες θέλουν να «δραπετεύσουν» από την Ελλάδα είναι ο ψηλός εταιρικός φορολογικός συντελεστής που φθάνει το 29% και είναι σημαντικά υψηλότερος με συντελεστές γειτονικών χωρών.

Το γενικότερο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, οι αδικαιολόγητα συχνές τροποποιήσεις των φορολογικών νόμων δημιουργούν ανασφάλεια που λειτουργεί ως αντικίνητρο στις επενδύσεις, ιδίως όταν οι φορολογικοί συντελεστές στην ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά πιο χαμηλοί.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φορολογίας εταιρικών κερδών είναι: 10% Βουλγαρία, 12,5% Κύπρος, 15% Αλβανία, 16% Ρουμανία, 20% Τουρκία. Στην Ελλάδα, η διανομή μερισμάτων φορολογείται πλέον με 15%, όταν η αντίστοιχη επιβάρυνση είναι 10% στη Βουλγαρία και 0% για τους μη Κυπρίους μετόχους που διαμένουν στην Κύπρο.

Για τη σύσταση μιας επιχείρησης στην Κύπρο θα πρέπει να γίνει: Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, τήρηση λογιστικών αρχείων, σύνταξη φορολογικής δήλωσης για την εταιρεία. Καταβολή εταιρικού φόρου εντός της προθεσμίας.

Ο προσωρινός φόρος καταβάλλεται σε δύο δόσεις, στις 31 Ιουλίου και στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και η αυτοφορολογία (υπόλοιπο φόρου από το προηγούμενο έτος) καταβάλλεται την 1η Αυγούστου (του επόμενου έτους). Υποβολή της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας σας εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων είναι η 31η Μαρτίου - 15 μήνες μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Τα φορολογητέα κέρδη περιλαμβάνουν τα κέρδη που πραγματοποιεί η εταιρεία ή η ένωση από την εκμίσθωση ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον μια εταιρεία ή ένωση υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών με βάση τις διατάξεις του σχετικού νόμου για τα κέρδη από τη διάθεση: Ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο, μετοχών εταιρειών οι οποίες κατέχουν, μεταξύ άλλων, ακίνητη περιουσία στην Κύπρο, μετοχών εταιρειών οι οποίες άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν σε εταιρεία ή εταιρείες των οποίων η ακίνητη περιουσία βρίσκεται στην Κύπρο και τουλάχιστον το 50% της αγοραίας αξίας των μετοχών αυτών προέρχεται από την εν λόγω ακίνητη περιουσία.

Το εισόδημα από επενδύσεις (μερίσματα, τόκοι και ενοίκια) υπόκειται σε ειδική αμυντική εισφορά με βάση τις διατάξεις του σχετικού νόμου.

Εάν η εταιρεία έχει την έδρα της στην Κύπρο, φορολογείται για όλα τα κέρδη που πραγματοποιεί στην Κύπρο και το εξωτερικό. Εάν η εταιρεία δεν έχει την έδρα της στην Κύπρο αλλά έχει εκεί γραφείο ή υποκατάστημα, φορολογείται μόνο για τα κέρδη της από τις δραστηριότητές της στην Κύπρο.

Κίνητρα για ίδρυση επιχείρησης

Εταιρικός φόρος εισοδήματος επί των καθαρών κερδών 12,5%, 0% φόρος επί των μερισμάτων ή των πληρωμών τόκων σε πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι της Κύπρου, 0% φορολόγηση των μερισμάτων και μη παρακράτηση φόρου για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (royalties) αναφορικά με τη χρήση των δικαιωμάτων εκτός Κύπρου, ευνοϊκή μεταχείριση των ζημιών, συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) με πάνω από 46 χώρες, μη επιβολή φόρου επί των κερδών από αναδιοργανώσεις, αφορολόγητος επαναπατρισμός κερδών και κεφαλαίου, 100% έλεγχος και διακυβέρνηση από τον Έλληνα επιχειρηματία, χαμηλότερα νομικά, λογιστικά και ελεγκτικά έξοδα (ακόμη και κάτω του 50% συγκριτικά με τις ανάλογες ελληνικές υπηρεσίες), χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ στην Ευρώπη (19%).

Ισχύουν επίσης μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 9% και 5%, όπως και μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ πάνω σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης 0% φόρος κεφαλαιουχικών κερδών για την πώληση ακίνητης περιουσίας εκτός Κύπρου.

Eλληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο XAK

Tο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποτελεί μία διέξοδο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν τη δυνατότητα άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων αλλά πρώτιστα να πάρουν τη σφραγίδα και το διαβατήριο που εξασφαλίζει σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό η ένταξή του σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά της Ευρωζώνης.

Στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ διαπραγματεύονται ελληνικές εταιρείες όπως Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε., Interlife Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, Δ. & Σ. Αναστόπουλος Α.Ε., Ενέργεια Ενεργειακή Α.Ε., Αθανάσιος Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε., Κ. Κουιμτζής Α.Ε., First Advisory andvisory and Holdings Α.Σ.Σ.Ε.

 

  Θεανώ Θειοπούλου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...