To Top
21:15 Πέμπτη
14 Νοεμβρίου 2019
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Βιομηχανία και οικονομία
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΠΟΨΕΙΣ • Βιομηχανία και οικονομία
  03 Νοεμβρίου 2019, 9:25 πμ  
Η σημαντικότητα του τομέα της βιομηχανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία καθώς και η ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, δεξιότητες και εργατικό δυναμικό, ανταγωνιστικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία αποτέλεσε το κεντρικό μήνυμα συνεδρίου με θέμα την ενίσχυση της βιομηχανίας. Στο Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες με συμμετοχή των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., έλαβε μέρος και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
Κατά το συνέδριο οι Ευρωπαίοι εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις κάλεσαν τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσουν τη βιομηχανική πολιτική στο επίκεντρο των δράσεων για να μπορέσει να ανταγωνιστεί επάξια στο διεθνές περιβάλλον και να προσφέρει ευημερία δημιουργώντας αξία για τους πολίτες, την κοινωνία αλλά και τον πλανήτη μας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία καλείται λοιπόν να μετατρέψει τις πιο πάνω προκλήσεις σε ευκαιρίες με καταρτισμό μιας ολοκληρωμένης και φιλόδοξης βιομηχανικής πολιτικής.
Η ανάδειξη της βιομηχανίας ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης ήταν κοινή διαπίστωση των βασικότερων φορέων του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνάμα αποτελεί ισχυρό ερέθισμα για εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών και μέτρων για ανόρθωση της βιομηχανίας σε εθνικό επίπεδο. 
Ο τομέας της βιομηχανίας αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας της Κύπρου, ο οποίος στήριξε τον τόπο στα πρώτα χρόνια μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας και ειδικότερα μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974. Δυστυχώς όμως η βιομηχανία τα τελευταία είκοσι χρόνια -περίπου- και ιδιαίτερα μετά την άρση του κρατικού προστατευτισμού λόγω της ένταξής μας στην Ε.Ε., ακολουθεί φθίνουσα πορεία, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στη μικρή συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Παρόλη τη σμίκρυνση του κλάδου σε μέγεθος, εντούτοις απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων, περίπου 35.000 (11,5% του εργατικού δυναμικού) με πολύτιμη προσφορά στην παραγωγή κυπριακών προϊόντων, πολλά εκ των οποίων εξάγονται με επιτυχία σε αγορές του εξωτερικού. 
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, για να μπορέσει ο τομέας της βιομηχανίας να αναπτυχθεί, πράξαμε αρχικά το αυτονόητο με την παραδοχή ότι η βιομηχανία χρειαζόταν επιπρόσθετη στήριξη, αφού ουδέποτε ήταν αρκετά ψηλά στην πολιτική ατζέντα αλλά και ούτε και ως προτεραιότητα στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς. 
Μετά από πολύχρονες εκκλήσεις των συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τη βιομηχανία και ειδικά από την ΟΕΒ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναγνώρισε την απουσία ουσιαστικής στήριξης στη βιομηχανία και προχώρησε με εκπόνηση της νέας Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής 2019-2030 καθώς και του πρώτου σχεδίου δράσης για την περίοδο 2019-2022, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6 Μαΐου 2019. 
Η εκπόνηση Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής αποτελεί από μόνη της σημαντικό γεγονός και ορόσημο αφού πλέον το κράτος εντάσσει τη βιομηχανία σε στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτή η εξέλιξη χαιρετίστηκε με ικανοποίηση από τους παραγωγικούς φορείς της χώρας που αναγνώρισαν τη μεγάλη προσπάθεια τόσο του αρμόδιου Υπουργού Βιομηχανίας όσο και των υπηρεσιακών στελεχών.
Μέσα από τους πέντε πυλώνες της νέας Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις για επίλυση των διαχρονικών και τρεχόντων προβλημάτων προκειμένου να αποδεσμευτεί η τεράστια δυναμική, να βελτιωθεί διεθνώς η ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού μας προϊόντος, να ψηφιοποιηθεί και αναπτυχθεί μέσα από τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη «Βιομηχανία 4.0» και με αξιώσεις να διεκδικηθεί η διεύρυνση της συνεισφοράς του τομέα στο ΑΕΠ.
Το μεγάλο όμως στοίχημα για την επιτυχή εφαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής αποτελεί η πολιτική δέσμευση όπως το φιλόδοξο σχέδιο δράσης παραμείνει πραγματική προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα όλων των κυβερνήσεων με συνέχεια και συνέπεια στο όραμα της νέας βιομηχανίας. Η πολιτική δέσμευση της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας χρειάζεται τη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων, τη συμβολή των ερευνητικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τη βοήθεια των διαφόρων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, τη συναντίληψη των συντεχνιών, τις αναγκαίες πιστώσεις από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και φυσικά την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή των ίδιων των βιομήχανων προσφέροντας με τις πολύτιμές γνώσεις και εμπειρίες τους.  
Ιδιαίτερα το κράτος οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες του σύγχρονου βιομήχανου-επιχειρηματία, να αφουγκραστεί την κρισιμότητα της κατάστασης, ξεπερνώντας τις όποιες στρεβλώσεις, γραφειοκρατίες, χρονοβόρες διαδικασίες, εμπόδια, κωλύματα, προσχήματα, καχυποψία και να συνταχτεί στη μεγάλη αυτή προσπάθεια ως συνοδοιπόρος με στόχο την επανεκκίνηση της κυπριακής βιομηχανίας. Μια ισχυρή βιομηχανία μας θωρακίζει από εξωγενείς παράγοντες και εξαρτήσεις, προσφέρει νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, παράγει πλούτο, ανταγωνίζεται ισάξια, εξάγει, καινοτομεί, ενισχύει τα κρατικά ταμεία, ανταποκρίνεται στις νομικές της υποχρεώσεις  προς το κράτος και άλλους και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Η βιομηχανία δεν επαιτεί, η βιομηχανία διεκδικεί αυτό που δικαιούται και αυτό που της αξίζει: σεβασμό, κίνητρα, ενθάρρυνση, απλοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου. Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων προτεραιότητας σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Βιομηχανίας κρίνονται ενθαρρυντικά.  
 
Έχει χαθεί πολύτιμη τεχνογνωσία
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν παλαιά αλλά μάχιμα στελέχη της βιομηχανίας, μέσα από το πέρασμα του χρόνου έχει χαθεί πολύτιμη τεχνογνωσία σε διάφορα τεχνικά επαγγέλματα καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τη βιομηχανία, με αποτέλεσμα να απειλείται η κρίσιμη μάζα για τη βιωσιμότητα και συνέχιση ύπαρξης του κλάδου. Γι’ αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αξιοποιήσουμε κατάλληλα τη μεγάλη αυτή ευκαιρία και το momentum που μας παρουσιάζεται μέσω της επιτυχούς εφαρμογής της Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής προς όφελος της χώρας μας. 
 
* Λειτουργός Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας και Γραμματέας Επιτροπής Βιομηχανίας ΟΕΒ
 
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...