Ο Χρυσόστομος Π. Ρουσής, πρώην διευθυντής σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, επισημαίνει λάθη στη χρήση της γλώσσας μας.

 1. «Η Επιτροπή λειτουργεί πλέον με διαφορετική σύνθεση. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται πως “ουδεμία παρέμβαση δε γίνεται” στο έργο της από κανένα πολιτειακό αξιωματούχο» (αντί του ορθού: ουδεμία παρέμβαση γίνεται στο έργο της Επιτροπής) – «“Καμία κρυφή συμφωνία έγινε” με το ΔΗΚΟ για τις εκλογές». (αντί του ορθού: καμία συμφωνία δεν έγινε) – «“Κανείς δάσκαλος μπορεί” να σε βοηθήσει, αν εσύ ο ίδιος δεν στρωθείς στη μελέτη». (αντί του ορθού: κανείς δάσκαλος δεν μπορεί να σε βοηθήσει) – «“Κανένας πολιτικός/ καμία κυβέρνηση εξαιρείται” από την κριτική» (αντί: κανένας πολιτικός/ καμία κυβέρνηση δεν εξαιρείται από την κριτική).
  (Σημειώστε): Στην καθαρεύουσα δύο αρνήσεις ισοδυναμούν με μία κατάφαση. Με την αντωνυμία «ουδείς» δεν βάζουμε αρνητικό μόριο: ουδείς νιώθει ασφαλής σήμερα – ουδέποτε την συνάντησα στο γραφείο μου – ουδέν γνωρίζω/ είπα – ουδεμία σχέση έχω μαζί της.
  Αντίθετα, στη νέα ελληνική, η διπλή άρνηση επιβάλλεται: «Κανείς δεν» νιώθει ασφαλής σήμερα – η πληροφόρησή σου «καμία σχέση δεν» έχει με την πραγματικότητα.
 2. «Τραυματίζει την εικόνα που κατάφερε να περάσει “στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου” που τον ανέδειξε Πρόεδρο» (αντί του ορθού: στη μεγάλη πλειονότητα) – «Στο όνομα μιας παγκοσμιοποίησης με πολλές στρεβλώσεις, ενός άναρχου χρηματοπιστωτικού τοπίου και απροσδιόριστων διεθνών αγορών, “η πλειοψηφία των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων” βλέπουν το εισόδημά τους να συμπιέζεται» (αντί του ορθού: η πλειονότητα των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων).
  Σημειώστε: Σήμερα, στη μεγάλη μας πλειονότητα, χρησιμοποιούμε τη λέξη «πλειοψηφία» σε όλες τις περιπτώσεις! Όμως, «πλειονότητα» είναι οι περισσότεροι από ένα σύνολο προσώπων ή πραγμάτων, ενώ «πλειοψηφία» είναι οι περισσότερες ψήφοι ή οι περισσότεροι ψηφοφόροι ενός συνόλου [πολύς – πλείων > πλειο- + ψῆφ(ος) + -ία].
 3. «Οι άστοχοι διορισμοί συμβούλων είναι “ότι χειρότερο” για την εικόνα τού νέου Προέδρου» [αντί του ορθού: ό,τι χειρότερο (με υποδιαστολή)] – «Θα κάνουμε πράξη “ότι έχουμε υποσχεθεί” στους πολίτες» [αντί του ορθού: ό,τι έχουμε υποσχεθεί (με υποδιαστολή)].
  Ν.Β. (Σημειώστε): Η άκλιτη αναφορική αντωνυμία «ό,τι» (με υποδιαστολή) σημαίνει «οτιδήποτε», «αυτό που».