To Top
22:03 Δευτέρα
20 Ιανουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Από τη διόρθωση περνάμε στη μεταμόρφωση
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Από τη διόρθωση περνάμε στη μεταμόρφωση
  13 Ιανουαρίου 2020, 3:10 μμ  
Στο κατώφλι της νέας δεκαετίας οι τράπεζες βρίσκονται πλέον σε μία διαδικασία μετεξέλιξης του τρόπου λειτουργίας τους
 
To 2020 βρίσκει την κυπριακή οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της χώρας σε σαφώς βελτιωμένη θέση, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. [1] Το ΑΕΠ κατέγραψε σημαντική άνοδο, η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω, ενώ η εξυγίανση των τραπεζικών ιδρυμάτων και γενικότερα η πορεία σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν εμφανέστατη. Οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο του τραπεζικού τομέα, η ριζική του αναδιάρθρωση, η σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους τραπεζικούς ισολογισμούς, η μεγάλη εισροή ξένων επενδύσεων στην οικονομία, η δημοσιονομική εξυγίανση και η πρόοδος στην αγορά εργασίας, αποτελούν τα κυριότερα οικονομικά επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων.
Οι θετικές εξελίξεις στην οικονομία και τον τραπεζικό τομέα αναγνωρίστηκαν και από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης μέσω αναβαθμίσεων της κυπριακής οικονομίας, ενώ η ανάκτηση της αξιοπιστίας του αξιόχρεου της χώρας μας στις διεθνείς αγορές είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στο κόστος δανεισμού. Σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου, έδωσε και η υποβοηθητική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που επικρατεί στη ζώνη του ευρώ.
Στο κατώφλι μίας νέας δεκαετίας και χωρίς να παραγνωρίζουμε τις προκλήσεις που ακόμα υφίστανται, τα δεδομένα καταδεικνύουν πως οι τράπεζες βρίσκονται πλέον σε μία διαδικασία μετεξέλιξης των δομών και του τρόπου λειτουργίας τους, με στόχο να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών τους αλλά και να αντεπεξέλθουν στις εξελίξεις του τομέα οι οποίες τρέχουν με ραγδαίους ρυθμούς. 
Από πλευράς διόρθωσης και επίλυσης των θεμάτων που κληρονομήθηκαν, είναι αξιοσημείωτο πως το ύψος των ΜΕΔ περιορίστηκε στα 8,9 δισ. ευρώ (στα μέσα του 2019) από 28 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014. Παρά τη μείωση όμως των ΜΕΔ από τους ισολογισμούς των τραπεζών μέσω εργαλείων πώλησης, εξακολουθούν να παραμένουν στην πραγματική οικονομία και να αποτελούν μέρος του υψηλού ιδιωτικού χρέους. Οι πωλήσεις δανείων κρίνονται απαραίτητες ως μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα ΜΕΔ αναδιαρθρώνονται με ορθό, δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, χωρίς αδικαιολόγητες ή παράλογες χρεώσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ευημερία και η προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, τεράστιας σημασίας είναι και η ύπαρξη ενός σταθερού νομικού πλαισίου το οποίο θα διέπει τους εξωδικαστικούς πλειστηριασμούς παράλληλα με την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου αφερεγγυότητας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των ΜΕΔ. Όσοι επιλέγουν στρατηγικά να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, πρέπει να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο. Την ίδια ώρα όμως, όσοι δικαίως πιστεύουν ότι έχουν λόγους να διερευνηθούν τυχόν λάθος πρακτικές ή η μη σωστή εφαρμογή των σχετικών νόμων ή οδηγιών της Κεντρικής, πρέπει να έχουν τον τρόπο διερεύνησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους. Η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από τις τράπεζες τη δίκαιη και σωστή εφαρμογή της Οδηγίας για τη Διαχείριση των καθυστερήσεων, καθώς και του Κώδικα συμπεριφοράς που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.
Αναφορά αξίζει να γίνει και στο ζήτημα των τραπεζικών κεφαλαίων, αφού ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανήλθε σε 16,3% ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 352% σε σύγκριση με 152% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Πάντως, παρά την αναντίλεκτη πρόοδο που έχει επιτευχθεί, υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη και υγιή ανάπτυξη της οικονομίας μακροχρόνια. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εξακολουθούν να εκκρεμούν αφορούν στη δημόσια διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο δικαστικό σύστημα, στον τομέα της υγείας, στο περιβάλλον, στην ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες και στην εκπαίδευση. H υλοποίησή τους θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Θα πρέπει παράλληλα να ενταθούν οι προσπάθειες για βελτίωση και επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για παράδειγμα, ενδυναμώνει τη διαφάνεια στην οικονομία και συμβάλλει στον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.
Το οικονομικό περιβάλλον μπορεί να μεταβάλλεται διαρκώς, αλλά το όραμα για την οικονομία πρέπει να παραμένει σταθερό στο τρίπτυχο βιώσιμη ανάπτυξη, ισχυρός τραπεζικός τομέας, ευημερούσα κοινωνία. Η τρέχουσα θετική οικονομική συγκυρία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, την ανάπτυξη παραγωγικών τομέων της οικονομίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας  σε σημαντικούς τομείς όπως οι υπηρεσίες, χωρίς χαλάρωση και καθυστερήσεις. Αυτές οι στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν ευκολότερα όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ είναι ψηλοί, εφόσον δημιουργούνται δημοσιονομικά περιθώρια απορρόφησης των απαιτούμενων μεταβατικών εξόδων. Οι προοπτικές παραμένουν επομένως θετικές και πρέπει να τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης. Στο χέρι μας είναι να τις ενισχύσουμε μέσα στον νέο χρόνο και τη νέα δεκαετία με αποφασιστικότητα και όραμα για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο.
‘Όλα αυτά τα ζητήματα αναμένεται να απασχολήσουν την κυπριακή οικονομία και κοινωνία μέσα στο 2020 και μετέπειτα. Οι μεγαλύτερες αντιξοότητες αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία αλλά οι εκκρεμότητες είναι ακόμα πολλές και οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
 
  Κωνσταντίνος Ηροδότου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...