To Top
20:06 Πέμπτη
2 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα
  26 Οκτωβρίου 2019, 5:00 πμ  
Εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων για προστασία κατοίκων αλλά και των περιουσιών τους, στους Δήμους Λακατάμιας, Στροβόλου, Λευκωσίας και Έγκωμης, λόγω των επεμβάσεων στον Πεδιαίο και τον παραπόταμό του Κλήμο και στο κόστος θα κληθεί να συμβάλει και η Κυβέρνηση, δηλαδή το σύνολο των πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση οι δήμαρχοι μείζονος Λευκωσίας προτίθενται να θέσουν το θέμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
 
Αξίζει να σημειωθεί, πως στη Λεμεσό εκτιμάται ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν αντιπλημμυρικά και άλλα έργα αξίας περίπου €150 εκατ. είτε από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας είτε από άλλες πηγές. Εξάλλου, στη Λάρνακα (μόνο στην Αραδίππου) θα εκτελεστούν αντιπλημμυρικά έργα κόστους €12 εκατ. πλέον €60.000 ετησίως για σκοπούς συντήρησης και λειτουργίας. (Περιλαμβάνεται η κατασκευή δύο αντιπλημμυρικών φραγμάτων). Η προστασία από τις πλημμύρες δεν αφορά μόνο περιουσίες αλλά και ανθρώπινες ζωές αν ληφθεί υπόψιν πως με βάση τα στοιχεία, από το 1859 μέχρι πρόσφατα έχουν καταγραφεί 39 απώλειες ανθρώπινων ζωών που οφείλονται στο σύνολό τους σε αιφνίδιες ποτάμιες πλημμύρες. Σημειώνεται, επίσης, πως με βάση το αρχείο που τηρείται στο Τμήμα Υδάτων, από το 1859 μέχρι και το 2011, στην Κύπρο καταγράφηκαν 468 πλημμυρικά δεδομένα.
 

Τι προκαλεί όμως τις πλημμύρες και γιατί επαναλαμβάνεται το φαινόμενο;
 
Από τις κατά καιρούς έρευνες και παρατηρήσεις προκύπτει πως η κατάργηση/αλλοίωση της κοίτης των υδατορεμάτων λόγω αστικής ανάπτυξης και λοιπών χρήσεων, αλλά και η δόμηση πολύ κοντά στα υδατορέματα αποτελούν στην Κύπρο βασικές αιτίες πλημμυρικού κινδύνου. 
 
Εξάλλου, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας θεωρεί πως ευθύνη στις πλημμύρες φέρουν η απρογραμμάτιστη και μη ορθολογιστική ανάπτυξη με επεμβάσεις ή κατάργηση ποταμών. Το ΣΑΛΑ διαπίστωσε επίσης πως διεφάνη ότι λόγω της ραγδαίας αλλά μη ορθολογιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Βαθιά και ιδιαίτερα λόγω των επεμβάσεων ή της κατάργησης των φυσικών υδατορεμάτων με τις αναπτύξεις που έγιναν, είναι αδύνατον οι υφιστάμενοι ποταμοί και τα φυσικά υδατορέματα να ανταποκριθούν ικανοποιητικά για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων. Τέλος, το ΣΑΛΑ κάνει αναφορά σε επεμβάσεις που έγιναν καθ’ όλο το μήκος του ποταμού «Βαθιά» από τη Μέσα Γειτονιά, τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι και την ανατολική περιοχή της Λεμεσού. 
 
Όσον αφορά στο θέμα της δημιουργίας αντιπλημμυρικών έργων για θωράκιση των δήμων της Λευκωσίας, τέθηκε τις τελευταίες μέρες εν μέσω αντιδράσεων που προκλήθηκαν συνεπεία των πλημμυρών. Ο ποταμός Πεδιαίος επηρεάζει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τη Λευκωσία, τον Στρόβολο, τη Λακατάμια, τον Συνοικισμό Ανθούπολης, την Πάνω και Κάτω Δευτερά, και τις κοινότητες Ανάγυια, Εργάτες, Δευτερά, Επισκοπειό, Εργάτες, Ψημολόφου, Πολιτικό, Πέρα. Εξάλλου, ο ποταμός Κλήμος επηρεάζει τον Άγιο Δομέτιο και την Έγκωμη.
 
Με βάση τα δεδομένα που έχει ενώπιόν του το Τμήμα Υδάτων, ο ποταμός Πεδιαίος εξασφαλίζει ικανοποιητική προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας, σχεδόν σε όλο το μήκος των 25 km που εκτείνεται, εκτός από κάποια, σχετικά λίγα τμήματα, όπου συμβαίνουν υπερχειλίσεις. Στα τμήματα αυτά υπάρχει δυνατότητα να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να επιτευχθεί προστασία έναντι πλημμύρας συχνότητας (περιόδου επαναφοράς 20ετίας) σε όλο το μήκος του ποταμού, αν και υπάρχουν ευάλωτα σημεία για υπερχειλίσεις στη Λακατάμια, τον Στρόβολο και τη Λευκωσία. Πάντως, σε πλημμύρες περιόδου επανάληψης 100ετίας και 500ετίας παρατηρείται υπερχείλιση της κοίτης και εκτεταμένες κατακλύσεις σε όλο το μήκος, ειδικότερα κατάντη του συνοικισμού Ανθούπολης. Αυτό σημαίνει, πως σε κάποια στιγμή, ακόμη και με την υλοποίηση έργων, η πλημμύρα ίσως δεν μπορεί να αποφευχθεί εντελώς.
   
Σημαντικό ρόλο στην προστασία των περιουσιών από πλημμύρες, σε σχέση με το παρελθόν, διαδραμάτισε η κατασκευή το έτος 2002 του εμπλουτιστικού φράγματος Ταμασσού, ενώ προστασία παρέχει και η ζώνη προστασίας εκατέρωθεν της κοίτης. Στη ζώνη προστασίας του ποταμού στις περιοχές των Δήμων Λακατάμιας, Στροβόλου και Λευκωσίας έχει κατασκευαστεί το Γραμμικό Πάρκο του Πεδιαίου το οποίο πλημμυρίζει σε κάποια τμήματά του στην πλημμύρα 20ετίας. 
 
Στις περιπτώσεις πλημμύρας επηρεάζονται, κυρίως, η ζώνη προστασίας του π. Πεδιαίου εκατέρωθεν της κοίτης καθώς και ζώνες κατοικίας (κυρίως περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων ενώ στο κατάντη τμήμα, εντός του αστικού ιστού της Λευκωσίας και του Στροβόλου υπάρχουν και εξαώροφες κατασκευές) όπως και περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί δημόσιες υπηρεσίες.
Αυτό, κατά το Τμήμα Υδάτων, σημαίνει ότι η εξασφάλιση επαρκών ελεύθερων χώρων εκατέρωθεν του Πεδιαίου είναι σημαντική για την αντιπλημμυρική προστασία των υπόλοιπων περιοχών. Στα ανάντη τμήματα της περιοχής ενδιαφέροντος κατακλύζονται αγροτικές εκτάσεις, σε μικρή όμως κλίμακα.
 
Τσιμέντωσαν τον Κλήμο και… αντέδρασε
 
Ο ποταμός Κλήμος (μήκους 5,4 km) βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Λευκωσίας. Το ρέμα ξεκινά από τον οικισμό Μακεδονίτισσας, διέρχεται από τις περιοχές της Έγκωμης και του Αγίου Δομετίου και βρίσκεται σχεδόν σε όλο το μήκος του μέσα σε πυκνό αστικό ιστό. Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο βαθμός προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας είναι μικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών, σχεδόν σε όλο το μήκος του εξεταζόμενου τμήματος. Άρα οι πλημμύρες θα είναι συχνότερες σε σχέση με άλλες παραποτάμιες περιοχές. Το Τμήμα Υδάτων εκτιμά πως, λόγω της πυκνοδομημένης φύσης της περιοχής αλλά και του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο τμήμα είναι ήδη κλειστό (πάνω από τον ποταμό), η δυνατότητα να γίνουν παρεμβάσεις ώστε ο βαθμός προστασίας να αυξηθεί είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Σημειώνεται πως πάνω από την κοίτη δημιουργήθηκε και πεζόδρομος, ενώ μικρό τμήμα είναι ακάλυπτο. Το Τμήμα Υδάτων εισηγήθηκε την κατασκευή δύο λιμνών κατακράτησης των υδάτων και το κόστος εκτιμάται γύρω στα €3 εκατ.
 
Κατά τις πλημμύρες παρατηρούνται γενικευμένες υπερχειλίσεις της κοίτης στο ανοιχτό τμήμα. Τα σοβαρότερα πλημμυρικά φαινόμενα (ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας) παρουσιάζονται λόγω της υπερχείλισης που συμβαίνει στην κεφαλή του καλυμμένου τμήματος των 2,7km. Επηρεάζεται κυρίως η οδός Ηρώων και η εμπορική και βιομηχανική περιοχή Δήμων Έγκωμης και Αγίου Δομετίου. Επηρεάζονται, επίσης, η ζώνη προστασίας του ποταμού (όπου υπάρχει) και ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι τρεις ορόφους).
  Βάσος Βασιλείου      Στέφανος Κουρατζής   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...