Από τον Ιανουάριο του 2022 η ΑΗΚ είχε υποχρέωση να αποσύρει τους έξι ατμοστροβίλους του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλειας, που παράγουν περίπου το 25% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου. Οι μονάδες υπερέβησαν τα όρια λειτουργίας των 18.000 ωρών που δόθηκαν κατά παρέκκλιση από το 2010. Τον τελευταίο μήνα γίνεται προσπάθεια για συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων μέχρι και το 2029 και σε πρόσφατη συνάντηση στις Βρυξέλλες τέθηκε θέμα για παρέκκλιση και εξηγήθηκαν οι λόγοι που δεν επιτρέπουν την απόσυρση της λειτουργίας των μονάδων.

Οι Βρυξέλλες έθεσαν το ερώτημα γιατί η Κύπρος βασίζει την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια σε έξι μονάδες ατμοπαραγωγής παλαιωμένης τεχνολογίας, που έχουν ήδη συμπληρώσει πέραν των 40 χρόνων λειτουργίας και για τις οποίες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αστοχίας. Η απάντηση που δόθηκε ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της Κομισιόν αφού έγινε λόγος για λειτουργία αριθμού νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής είτε στη Δεκέλεια, είτε στο κεντροανατολικό μέρος του συστήματος μεταφοράς. Σε παρέμβαση μάλιστα εκπροσώπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) τονίστηκε η αναγκαιότητα λειτουργίας συμβατικών μονάδων στη Δεκέλεια ή σε άλλα συστήματα μεταφοράς, από τη στιγμή που υπάρχουν περιορισμοί στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού και δεν επιτρέπουν ουσιαστικά να βάλουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι, με σχεδόν αποκλειστικό τροφοδότη τον ΗΣ Βασιλικού. Τονίστηκε εκ μέρους του ΔΣΜΚ ότι ακόμα και με την έλευση του φυσικού αερίου και τη λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής και πάλι στο Βασιλικό δεν είναι βέβαιο ότι θα επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στο δίκτυο μεταφοράς ώστε το Βασιλικό να λειτουργήσει ως αποκλειστικός τροφοδότης και να καλύψει όλες τις ανάγκες της Κύπρου.

Βέβαια ο σταθμός Δεκέλειας δεν μπορεί να κλείσει γιατί όπως φάνηκε και μετά την απόφαση του προσωπικού της ΑΗΚ να μη συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα στη μονάδα, η μόνη αντίδραση που υπήρξε από πλευράς της κυβέρνησης ήταν να προχωρήσει σε περικοπές ρεύματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος παραγωγής ηλεκτρισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Σύμφωνα με το προσωπικό της ΑΗΚ, οι έξι ατμοηλεκτρικές μονάδες του Η/Σ Δεκέλειας, έκνομα λειτουργούν και συμβάλλουν στην αύξηση κόστους και στην δημιουργία φαινομένων αισχροκέρδειας. Από πλευράς της η ΑΗΚ θεωρεί ότι «η συνέχιση της λειτουργίας των έξι ατμοηλεκτρικών μονάδων του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Δεκέλεια κρίνεται σήμερα αναγκαία για σκοπούς επάρκειας παραγωγής, ασφαλούς λειτουργίας και ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος».

Σε δηλώσεις η υπουργός Ενέργειας και αναφερόμενη στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Δεκέλειας σημείωσε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί συνάντηση σε υψηλό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «όπου έχουν γίνει παρουσιάσεις ενός πολύ σοβαρού έργου που έχει εκτελέσει ειδική ομάδα εργασίας, που συμπεριλαμβάνει και στελέχη της ΑΗΚ και έχουμε μια θετική προσέγγιση και θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας δώσει κάποια παρέκκλιση». 

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι εκπρόσωποι της Κομισιόν δεν φαίνεται να πείστηκαν κατά τη διμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 25.11.2022 και αναμένεται να επανέλθουν με συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία και αναμένουν να απαντηθούν γραπτώς από τις κυπριακές Αρχές σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας των μονάδων ατμοπαραγωγής του Η/Σ της ΑΗΚ στη Δεκέλεια. Περαιτέρω, φαίνεται να άνοιξε και θέμα Βασιλικού και τα προβλήματα που υπάρχουν με τα συστήματα αντιρρύπανσης. Επομένως, αναμένεται να δοθούν όλες οι διευκρινήσεις για να εξεταστεί το αίτημα για παρέκκλιση σε συνάντηση σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και παρουσία όλων των εμπλεκόμενων μερών για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν εκτός από τους υπουργούς Ενέργειας, Γεωργίας και Οικονομικών και εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ, του ΔΣΜΚ και της ΑΗΚ.

Η ΑΗΚ βέβαια ήταν ενήμερη ότι θα ζητηθεί παρέκκλιση μέχρι το 2029 και μπορεί να μην έλαβε μέρος στις διαβουλεύσεις, ωστόσο τα επιχειρήματα που θέτει προς την κατεύθυνση αυτή είναι: «Στο πλαίσιο του δυναμικά μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ηλεκτροπαραγωγής και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΗΚ ζητήθηκε η βοήθεια του Οργανισμού για συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση του πλάνου δράσεων και χρονοδιαγράμματος για την απενεργοποίηση των Μονάδων Ατμού στον ΗΣ Δεκέλειας».  

Κατά τη συνάντηση έγινε παραδοχή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι προβλήματα αδειοδότησης και μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί Βιομηχανικών Εκπομπών (IED), εκτός από τον Η/Σ Δεκέλειας προκύπτουν και στον Η/Σ Βασιλικού. 

Φθηνότερο ρεύμα από ιδιώτες, καλοκαίρι του 2024 λειτουργεί η Cyfield

Κόλλησε στον Έπαρχο Λάρνακας η άδεια οικοδομής της εταιρείας Paramount

Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά σήμερα αν βρίσκονταν σε λειτουργία οι δύο ιδιωτικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στην Κύπρο με φυσικό αέριο. Δηλαδή, της Cyfield, που κατέχει την άδεια κατασκευής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού PEC (Power Energy Cyprus) δυναμικότητας 260 MW στο Βασιλικό, και αναμένεται να λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2024. Επίσης, της εταιρείας Paramount δυναμικότητας 105 MW, μονάδα που έλαβε όλες τις εγκρίσεις, πλην της άδειας οικοδομής από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και επομένως το στοίχημα για να λειτουργήσει εντός του 2023 έχει ήδη προ πολλού χαθεί, παρ’ όλον ότι η πολεοδομική άδεια δόθηκε το 2021. Μέχρι το καλοκαίρι του 2025 θα τεθεί σε λειτουργία και η έκτη μονάδα της ΑΗΚ ισχύος 160 MW στο Βασιλικό. Σημειώνεται ότι η παραγόμενη ενέργεια από τον σταθμό της Δεκέλειας φθάνει τα 360 MW. 

 

 

Μιλώντας στον «Φ» ο Γιώργος Χρυσοχόος, διευθύνων σύμβουλος της PEC, ανέφερε ότι πολύ σύντομα έρχεται φθηνότερο ρεύμα από ιδιώτες. Εξήγησε ότι πλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για προμηθευτή τους ιδιωτικές εταιρείες που θα προσφέρουν φθηνότερο ρεύμα. Σημείωσε ότι μέσα στον Απρίλιο του 2023 θα εγκατασταθούν οι τουρμπίνες ατμού και οι γεννήτριες και επομένως θα μπορούν να λειτουργήσουν ανά πάσα στιγμή τη μονάδα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η έλευση του φυσικού αερίου καθορίζει και την έναρξη λειτουργίας του πρώτου ιδιωτικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής η οποία αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2024.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: 

 

Άγνωστο ωστόσο παραμένει πότε θα λειτουργήσει ο σταθμός Paramount Energy, και αυτό γιατί παρόλο που έχει λάβει περιβαλλοντική και πολεοδομική άδεια, δεν έχει λάβει την άδεια οικοδομής προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα. Το υπουργείο Ενέργειας, επειδή ακριβώς θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη λειτουργία και ένταξη στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου των ιδιωτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού σε σχέση με τη διασφάλιση της επάρκειας ρεύματος στη χώρα μας, έχει αποστείλει από τον περασμένο Ιούνιο επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών από τον οποίο ζήτησε επίσπευση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης της μονάδας Paramount.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκε από την αντιπροσωπεία της Κομισιόν προς τις αρχές της Δημοκρατίας αφορούσε το γεγονός ότι η Κύπρος δίνει μεγάλη έμφαση στην έλευση του φυσικού αερίου, ενώ θα μπορούσε να εστιάσει σε περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση των ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τις κλιματολογικές της συνθήκες. Ως απάντηση, η κυπριακή αντιπροσωπεία αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα έλευσης του φυσικού αερίου, με αιτιολόγηση ότι το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής με τα δεδομένα της Κύπρου, δεν μπορεί να βασίζεται πλήρως στις ΑΠΕ, ιδιαίτερα λόγω του απομονωμένου χαρακτήρα του. Εν μέρει η απάντηση των κυπριακών Αρχών είναι σωστή. Αναμένουμε ωστόσο νέο σχεδιασμό με τις περιοχές που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν έργα ΑΠΕ, όπως επίσης και να δίνεται προτεραιότητα πλέον σε έργα που διαθέτουν συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς ευστάθειας του δικτύου.