Ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με τις τιμές των μεταχειρισμένων διαμερισμάτων ηλικίας μέχρι 20 ετών σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Λεμεσού εξασφάλισε το Insider.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης στη Λεμεσό ακόμη και σε ό, τι αφορά μεταχειρισμένα διαμερίσματα, είναι πολύ πιο δύσκολη συγκριτικά με άλλες επαρχίες. Τα στοιχεία που εξασφαλίσαμε από την εταιρεία Landbank Real Estate Analytics, αφορούν τη μέση τιμή των μεταχειρισμένων διαμερισμάτων σε όλες τις ενορίες στους Δήμους Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, Γερμασόγειας και του Αγίου Τύχωνα και σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα πωλητήρια έγγραφα.

 

Δήμος Λεμεσού

Κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται γενικά μια μεγάλη αυξητική τάση στις τιμές όλων των ειδών διαμερισμάτων. Η επιρροή της πανδημίας για την μέση τιμή των διαμερισμάτων άνω των τριών υπνοδωματίων καθυστέρησε στον Δήμο Λεμεσού καθώς μετά από μια 6ετή αυξητική πορεία με αποκορύφωμα το 2020, φαίνεται να επέστρεψε στα δεδομένα του 2016- 2017 τα τελευταία χρόνια. Η μέση τιμή πώλησης των υπόλοιπων ειδών διαμερισμάτων δεν φαίνεται να επηρεάστηκε ιδιαιτέρως από την πανδημία COVID-19 του 2020.

 

Στούντιο

-2015 €44,167

-2016 €47,044

-2017 €64,458

-2018 €73,019

-2019 €82,389

-2020 €102,884

-2021 €96,529

-2022 €97,246

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου

-2015 €86,486

-2016 €82,608

-2017 €91,050

-2018 €104,077

-2019 €112,114

-2020 €108,284

-2021 €116,469

-2022 €125,014

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων

-2015 €115,703

-2016 €117,263

-2017 €128,668

-2018  €139,497

-2019 €154,703

-2020 €192,941

-2021 €148,091

-2022 €164,298

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων

-2015 €150,172

-2016 €142,534

-2017 €151,650

-2018 €173,334

-2019 €227,227

-2020 €207,203

-2021 €186,690

-2022 €190,046

Διαμέρισμα τριών + υπνοδωματίων

-2015 €235,781

-2016 €229,086

-2017 €281,812

-2018 €277,028

-2019 €455,220

-2020 €602,970

-2021 €250,637

-2022 €266,816

Δήμος Γερμασόγειας

Κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται γενικά μια μεγάλη αυξητική τάση στις τιμές όλων των ειδών διαμερισμάτων, εκτός των διαμερισμάτων άνω των τριών υπνοδωματίων. Η μέση τιμή των διαμερισμάτων άνω των τριών υπνοδωματίων μετά από μια 4ετή αυξητική πορεία με αποκορύφωμα το 2018 δείχνει γενικά καθοδική τάση την τελευταία 4ετία.

Στούντιο

-2015 €45,056

-2016 €67,299

-2017 €109,378

-2018 €103,850

-2019 €116,000

-2020 €123,119

-2021 €108,727

-2022 €108,235

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου

-2015 €96,054

-2016 €161,461

-2017 €178,738

-2018 €134,899

-2019 €204,846

-2020 €147,302

-2021 €150,581

-2022 €157,641

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων

-2015 €189,013

-2016 €209,745

-2017 €211,214

-2018  €193,792

-2019 €240,778

-2020 €149,455

-2021 €200,942

-2022 €230,367

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων

-2015 €210,729

-2016 €271,438

-2017 €294,792

-2018 €271,661

-2019 €298,550

-2020 €282,500

-2021 €311,467

-2022 €297,871

Διαμέρισμα τριών + υπνοδωματίων

-2015 €481,489

-2016 €555,713

-2017 €550,170

-2018 €776,597

-2019 €594,564

-2020 €601,675

-2021 €411,438

-2022 €473,440

Δήμος Αγίου Αθανασίου

Καταγράφεται μια μεγάλη αυξητική τάση στις τιμές όλων των ειδών διαμερισμάτων. Η μέση τιμή των διαμερισμάτων άνω των τριών υπνοδωματίων μετά από μία πενταετή αυξητική πορεία με αποκορύφωμα το 2019 δέχθηκε πλήγμα από την πανδημία και επανήλθε στα επίπεδα του 2016.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου

-2015 €97,545

-2016 €95,000

-2017 €97,000

-2018 €109,600

-2019 €120,286

-2020 €140,000

-2021 €95,000

-2022 €145,833

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων

-2015 €122,600

-2016 €125,500

-2017 €134,500

-2018  €124,833

-2019 €146,375

-2020 €170,000

-2021 €171,786

-2022 €172,688

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων

-2015 €155,921

-2016 €165,521

-2017 €191,800

-2018 €193,054

-2019 €245,000

-2020 €173,000

-2021 €242,000

-2022 €183,467

Διαμέρισμα τριών + υπνοδωματίων

-2015 €225,000

-2016 €297,000

-2017 €375,773

-2018 €455,692

-2019 €873,333

-2020 €277,500

-2021 €325,500

-2022 €285,000

Δήμος Μέσα Γειτονιάς

Καταγράφεται γενικά μία μεγάλη αυξητική τάση στις τιμές όλων των ειδών των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα άνω των τριών υπνοδωματίων, μετά από μεγάλη καθοδική πορεία μεταξύ του 2015 και του 2018, ανέκαμψαν με μία μεγάλη άνοδο έως το 2020.

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου

-2015 €69,500

-2016 €66,313

-2017 €76,777

-2018 €115,361`

-2019 €103,500

-2020 €109,321

-2021 €116,000

-2022 €137,136

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων

-2015 €143,992

-2016 €127,400

-2017 €133,333

-2018  €149,938

-2019 €148,625

-2020 €175,833

-2021 €172,786

-2022 €203,667

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων

-2015 €160,806

-2016 €163,304

-2017 €154,117

-2018 €162,333

-2019 €190,043

-2020 €237,705

-2021 €200,573

-2022 €217,455

Διαμέρισμα τριών + υπνοδωματίων

-2015 €257,278

-2016 €206,923

-2017 €217,846

-2018 €176,706

-2019 €263,667

-2020 €317,333

-2021 €240,200

-2022 €285,450

Άγιος Τύχωνας

Κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται γενικά μία μεγάλη αυξητική τάση στις τιμές όλων των ειδών διαμερισμάτων. Η μέση τιμή των διαμερισμάτων άνω των τριών υπνοδωματίων παρουσιάζει μεγάλη πτώση, αρχίζοντας από το 2020.

Στούντιο

-2015 €53,000

-2016 €61,789

-2017 €74,167

-2018 €92,421

-2019 €92,765

-2020 €91,984

-2021 €102,619

-2022 €90,725

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου

-2015 €87,455

-2016 €116,400

-2017 €117,389

-2018 €127,448`

-2019 €131,370

-2020 €113,625

-2021 €110,917

-2022 €135,643

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων

-2015 €129,938

-2016 €170,353

-2017 €162,491

-2018  €208,092

-2019 €163,235

-2020 €158,333

-2021 €168,000

-2022 €200,333

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων

-2015 €178,967

-2016 €213,000

-2017 €248,641

-2018 €246,833

-2019 €362,402

-2020 €299,375

-2021 €240,000

-2022 €325,833

Διαμέρισμα τριών + υπνοδωματίων

-2015 €466,305

-2016 €647,545

-2017 €609,190

-2018 €610,714

-2019 €1,130,476

-2020 €922,143

-2021 €340,625

-2022 €758,636