Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κάλεσε σήμερα «όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μέσα από κλίμα συναίνεσης, να επιδείξουν την απαραίτητη αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να επιτύχουμε το συνολικό εκσυγχρονισμό του κράτος προς όφελος πρώτα και πάνω από όλα των πολιτών».
 
Σε χαιρετισμό του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Μεγάλων Αναπτύξεων, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, τον οποίο διάβασε εκ μέρους του ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Βασίλης Πάλμας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις που «επέφεραν πρόσθετα πολλαπλασιαστικά οφέλη».
 
Αυτά τα οφέλη, είπε, «σχετίζονται άμεσα με τη μείωση της ανεργίας, την αναζωογόνηση του κατασκευαστικού και του τουριστικού τομέα, την εισροή  φορολογικών και άλλων εσόδων, ως επίσης την προσέλκυση νέων παραπλήσιων επενδύσεων προστιθέμενης αξίας, άκρως υποβοηθητικών στο σύνολό τους για την πολιτική που υιοθετήσαμε ως Κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή».
 
Επίσης, επεσήμανε ότι η πολιτική της Κυβέρνησης είχε ως επακόλουθο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον αυξημένο αριθμό ντόπιων και ξένων επενδύσεων.
 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην στρατηγική προσέλκυσης νέων επενδύσεων, επισημαίνοντας τις ευοίωνες προοπτικές που προκύπτουν.
 
«Πρώτιστο μέλημά μας παραμένει η άμεση υλοποίηση επιπρόσθετων των, μέχρι στιγμής, ευρείας κλίμακας μεταρρυθμιστικών δράσεων, προκειμένου να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα της χώρας μας ως περιφερειακού κόμβου επενδύσεων και να την αναδείξουμε σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο», είπε.
 
Προς το σκοπό αυτό, είπε, κρίνεται ως υψίστης σημασίας η υιοθέτηση νομοσχεδίων, η ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας για την αδειοδότηση έργων, η ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων, η εναρμόνιση με τις ταχύτατες εξελίξεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές, η μεταρρύθμιση δομών διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας, η ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας, και η προώθηση και η ενίσχυση της παραγωγής καινοτόμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων προϊόντων.
 
«Είναι καλά γνωστά τα μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή άλλων μεταρρυθμίσεων, εκ των οποίων κάποιες ήσαν μάλιστα αποτέλεσμα των εισηγήσεων, της συνεργασίας και της κοινής πολιτικής βούλησης με κάποια εκ των πολιτικών κομμάτων. Θα ήθελα επομένως, να καλέσω για ακόμη μία φορά όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μέσα από κλίμα συναίνεσης, να επιδείξουν την απαραίτητη αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να επιτύχουμε το συνολικό εκσυγχρονισμό του κράτος προς όφελος πρώτα και πάνω από όλα των πολιτών», κατέληξε.
 
Πηγή: Philenews/ΚΥΠΕ