To Top
20:25 Πέμπτη
14 Νοεμβρίου 2019
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Παραβίαση όρου ασφαλιστηρίου συμβολαίου
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΠΟΨΕΙΣ • Παραβίαση όρου ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  04 Νοεμβρίου 2019, 9:40 πμ  
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπως και η πρόταση ασφάλισης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, περιέχουν όρους που επισύρουν την προσοχή του ασφαλισμένου πότε η ασφάλιση παύει να ισχύει και πότε ο ίδιος είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απαίτηση που θα εγερθεί. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μεταβίβασης ή συμφωνίας για μεταβίβαση του οχήματος, η ασφάλιση παύει να ισχύει. Υποδεικνύεται στον ασφαλισμένο ότι απαγορεύεται η μεταφορά παράνομων επιβατών και ότι αν τους μεταφέρει θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απαίτηση εγερθεί εκ μέρους τους για σωματική βλάβη ή θάνατο. Αν το όχημα οδηγείται από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό ή υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή φαρμάκων ή ναρκωτικών, τότε ο ασφαλισμένος είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απαίτηση που θα εγερθεί. Επιπρόσθετα, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιέχει όρο που αναφέρεται στη διαδικασία απαιτήσεων και ότι η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να προβεί σε πληρωμή με σκοπό τον διακανονισμό απαίτησης χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση και όταν γίνει μια τέτοια πληρωμή που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, ο ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί ασφαλιστική κάλυψη υποχρεούται να καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία το μη καλυπτόμενο ποσό. 

Οι ανωτέρω όροι όπως και άλλοι συναφείς περιέχονται σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και αποσκοπούν στη μετάθεση της ευθύνης προσωπικά στον ασφαλισμένο σε περίπτωση που το όχημα εμπλακεί σε δυστύχημα και εγερθούν απαιτήσεις από τρίτους που δεν ευθύνονται είτε αφορούν ζημιές είτε σωματικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο. Περιέχουν επίσης όρους που επιβάλλουν υποχρέωση στον ασφαλισμένο ή σε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί ότι δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της ασφαλιστικής εταιρείας και ότι απαιτείται από αυτούς να παρέχουν όλες τις πληροφορίες και βοήθεια που η ασφαλιστική εταιρεία είναι δυνατό να χρειαστεί. Συνεπώς, ο κάθε ασφαλισμένος οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από το ασφαλιστήριο έγγραφο και να είναι ειλικρινής κατά την παροχή πληροφοριών στα πλαίσια της πρότασης ασφάλισης.

Δυστυχώς είναι σύνηθες το φαινόμενο όχημα να οδηγείται από τον ασφαλισμένο, ο οποίος τελεί υπό μέθη ή γονείς να επιτρέπουν σε τέκνα να οδηγούν το όχημα χωρίς αυτά να καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. Το Ανώτατο Δικαστήριο στα πλαίσια της ομόφωνης απόφασης που εξέδωσε η Δικαστής κα Α. Πούγιουρου στην Π.Ε. 194/2013 ημερ. 25/10/2019, αναλύει το ανωτέρω θέμα και τους συμβατικούς όρους ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση που απέρριψε την απαίτηση της ασφαλιστικής εταιρείας εκδίδοντας απόφαση εναντίον του ασφαλισμένου. Συγκεκριμένα, ασφαλισμένος παραχώρησε το όχημά του στην αδελφή του, η οποία το παραχώρησε στον υιό της που δεν ήταν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να το οδηγεί στη βάση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και προκάλεσε δυστύχημα. Η ασφαλιστική εταιρεία απέστειλε επιστολή στον ασφαλισμένο, πληροφορώντας τον για την υποχρέωσή του να καλύψει τη ζημιά του άλλου αυτοκινήτου στη βάση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, του Νόμου και του Ταμείου Ασφαλιστών και επιφύλαξε τα δικαιώματά του να απαιτήσει από τον ίδιο ανάκτηση οποιουδήποτε ποσού ήθελε να πληρώσει. Επίσης, τον πληροφόρησε ότι το άλλο όχημα υπέστη ολική καταστροφή και μόλις είχε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις σωματικές βλάβες του οδηγού θα επανερχόταν, όπως έπραξε με άλλη επιστολή, ώστε ο ασφαλισμένος να φροντίσει για την πληρωμή του ποσού.

Ο ασφαλισμένος δεν ανταποκρίθηκε και η ασφαλιστική εταιρεία καταχώρησε αγωγή σε βάρος του, αξιώνοντας το ποσό που κατέβαλε με διακανονισμό στον οδηγό του άλλου οχήματος. Το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της ασφαλιστικής εταιρείας, θεωρώντας ότι δεν δικογραφείτο αγώγιμο δικαίωμα εναντίον του ασφαλισμένου. Το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της πρότασης ασφάλισης, κρίνοντας ότι οι πρόνοιες της πρότασης ασφάλισης ήταν σαφείς, ότι ο ασφαλισμένος θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απαίτηση εγερθεί στην περίπτωση που το αυτοκίνητό του οδηγηθεί από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό είτε με είτε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αυτό συνάδει και με τη γενικότερη πολιτική που επιβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες να καλύπτουν τις ζημιές ανυποψίαστων τρίτων που εμπλέκονται σε δυστύχημα με ασφαλισμένο άτομο και να μην αποφεύγονται οι ευθύνες που αναλαμβάνονται. Η ασφαλιστική εταιρεία έχοντας προβεί πρώτα σε διακανονισμό της απαίτησης και στην πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού, μπορούσε να απαιτήσει την πληρωμή του από τον ασφαλισμένο στη βάση του σχετικού όρου στην πρόταση ασφάλισης περί προσωπικής του ευθύνης. 
 
* Δικηγόρου στη Λάρνακα.
  Γιώργος Κουκούνης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...