To Top
00:03 Κυριακή
23 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Κλειδί η ορθή διαχείριση του όγκου πληροφοριών
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Κλειδί η ορθή διαχείριση του όγκου πληροφοριών
  17 Ιανουαρίου 2020, 12:44 μμ  
Ψηφιακή επανάσταση: βασική προϋπόθεση η σωστή πληροφόρηση για να οδηγήσει σε σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις
 
 Όλοι σήμερα μιλούμε για την επιτακτική ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων που θα μας επιτρέψει να εκμεταλλευτούμε τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τα data analytics, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, το ΙοΤ κλπ. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα, είναι η σωστή διαχείριση του τεράστιου όγκου των πληροφοριών που η ψηφιακή επανάσταση θέτει στη διάθεσή μας.
 Κάθε δυο χρόνια, παράγουμε περισσότερες πληροφορίες από όσες δημιουργήσαμε σε  όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Για μια επιχείρηση οι πληροφορίες αυτές αφορούν την εσωτερική της λειτουργία, το περιβάλλον  στο οποίο δραστηριοποιείται, τους πελάτες της, τις συνήθειες και τις προσδοκίες τους. Είμαστε όμως έτοιμοι να διαχειριστούμε αυτήν την πληροφόρηση αποτελεσματικά;
Δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο μέρος των δεδομένων που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας δεν έχει την ποιότητα που απαιτείται για να μπορέσουμε να αντλήσουμε από αυτά χρήσιμα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. Καθώς προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές και διαδικασίες, τα δεδομένα είναι συχνά ελλιπή, αναξιόπιστα, κατακερματισμένα, ασύμβατα ή μη συνεπή μεταξύ τους, κρυμμένα ή μη προσβάσιμα.  Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις ξοδεύουν περισσότερο χρόνο για να τα αναζητήσουν, να τα συγκεντρώσουν και να τα «καθαρίσουν», και να τα δομήσουν με συστηματικό τρόπο, παρά για να τα αναλύσουν και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Η διαδικασία αυτή κοστίζει ακριβά στις επιχειρήσεις, και, το σημαντικότερο, δεν τους επιτρέπει να εκμεταλλευθούν τον τεράστιο πλούτο της πληροφόρησης που έχουν στη διάθεσή τους.
Σε πρακτικό  επίπεδο, οι συνέπειες της αναποτελεσματικής διαχείρισης των δεδομένων είναι πολλές: Δημοσιοποίηση ανακριβών οικονομικών στοιχείων, κίνδυνος προστίμων από τις ρυθμιστικές αρχές ή και δικαστικών διώξεων, απώλεια πελατείας ή μεριδίου αγοράς, κακή ανάπτυξη προϊόντων.   
Μια σειρά από διαφορετικούς παράγοντες εμποδίζουν τις επιχειρήσεις από το να αξιοποιήσουν  αποτελεσματικά τα υπάρχοντα δεδομένα. Συχνά δεν έχει διαμορφωθεί η κατάλληλη στρατηγική για την αντιμετώπιση του διαρκώς αυξανόμενου όγκου των δεδομένων. Πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επεξεργασία και την μετατροπή των δεδομένων δεν είναι πάντα οι κατάλληλες. Τέλος, η τεχνολογία και τα εργαλεία που  διαθέτουν οι επιχειρήσεις είναι συχνά πεπαλαιωμένα και ακατάλληλα.         
Τα προβλήματα και οι προκλήσεις αυτές δημιουργούν την ανάγκη για αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης της πληροφορίας. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η ΕΥ πρωτοπορεί, με τη στήριξη του διεθνούς της δικτύου και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της. Βοηθούμε τους πελάτες μας να εντοπίσουν, να μετατρέψουν, να αποθηκεύσουν, να διανείμουν και να διαχειριστούν τα δεδομένα, από διαφορετικές τοποθεσίες, πηγές και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό, δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διοχετεύσουν την πληροφορία σε αξιοποιήσιμη μορφή στους σωστούς ανθρώπους τη κατάλληλη στιγμή.     
Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών τόσο από εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές, και τον εντοπισμό των τάσεων που προκύπτουν, ώστε να είναι σε θέση η επιχείρηση να τα ερμηνεύσει για το συγκεκριμένο κάθε φορά επιχειρηματικό σκοπό. Περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα διαχείρισης ενός διαρκώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων, αυτό που συχνά αποκαλούμε “big data”, που παράγει η ψηφιακή  εποχή στην οποία ζούμε.
Η πρόκληση αυτή αφορά όλους τους κρίσιμους τομείς της Κυπριακής οικονομίας: από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τον τουρισμό, μέχρι την ενέργεια και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, και από τα καταναλωτικά προϊόντα μέχρι την εκπαίδευση, η ψηφιακή επανάσταση παράγει σήμερα μια συνεχή ροή δεδομένων η αξιοποίηση των οποίων ανοίγει νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις.
Οι σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις προϋποθέτουν σωστή πληροφόρηση. Ο όγκος των δεδομένων που θέτει στη διάθεσή μας η ψηφιακή επανάσταση κάνει τον διαχρονικό αυτό κανόνα πιο επίκαιρο από ποτέ.
 
*Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ Κύπρου.
  Σταύρος Παντζαρής   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...