Ο καυστικός Πιν σχολιάζει με το πενάκι του την επικαιρότητα!