To Top
16:15 Τετάρτη
26 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Άνω των €100 εκατ. για κτήριο Βουλής
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Άνω των €100 εκατ. για κτήριο Βουλής
Τελευταία Ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2020, 11:32 πμ
Σχεδόν 60 χρόνια μετά την… προσωρινή στέγαση του Κοινοβουλίου στο σημερινό κτήριο, επί της οδού Νεχρού, προκηρύχθηκε η προσφορά για ανέγερση νέου κτηρίου στον λόφο Αγίου Γεωργίου, όπου βρίσκεται και αρχαιολογικό πάρκο. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 13 Μαΐου 2020. Σε ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων αναφέρεται πως η εκτιμώμενη αξία του έργου υπολογίζεται στα €95 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται το κόστος για την ετοιμασία και ολοκλήρωση όλων των μελετών και επίβλεψη του έργου, η κατασκευαστική αξία για την ανέγερση του νέου κτηρίου και του αρχαιολογικού πάρκου και το κόστος για τη μετέπειτα συντήρηση του έργου για 10 (δέκα) έτη.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μελέτη, κατασκευή και η συντήρηση του κτηρίου/κτηρίων και άλλων εργασιών που απαιτούνται για την κάλυψη των στεγαστικών και άλλων αναγκών του νέου κτηρίου της βουλής των Αντιπροσώπων και η διαμόρφωση του αρχαιολογικού πάρκου στον λόφο Αγίου Γεωργίου, με τις συναφείς σε αυτό κτηριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξωτερικές εργασίες. Ο χρόνος αποπεράτωσης των κατασκευαστικών εργασιών, που περιλαμβάνει και την ετοιμασία και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μελετών του έργου, είναι 54 μήνες και η διάρκεια της συντήρησης 10 (δέκα) έτη, από την ημερομηνία παραλαβής του έργου.
   
Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η Βουλή κτίστηκε επί Αγγλοκρατίας για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών και για πολλά χρόνια ήταν τελείως ανεπαρκές για τις ανάγκες του Κοινοβουλίου. Κατά καιρούς υπεβλήθησαν εισηγήσεις να παραχωρηθεί στη Βουλή το κτήριο του δημοτικού θεάτρου το οποίο βρίσκεται δίπλα από το υφιστάμενο κτήριο, να κτιστεί νέο κτήριο «σε μια γωνιά» του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου (όπου προγραμματίζεται η ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου), ενώ αναφορά έγινε και για το ξενοδοχείο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. Επίσης «υποψήφιος» ήταν και ο χώρος όπου προγραμματιζόταν η ανέγερση του Μεγάρου Πολιτισμού το οποίο ματαιώθηκε, ενώ ακούστηκε μέχρι και προσωρινή στέγασή του στο ξενοδοχείο Γιώρκειον.
 

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για ανέγερση του νέου κτηρίου στον λόφο Αγίου Γεωργίου προκηρύχθηκε το 1994. Το έργο δρομολογήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (42/21) ημερομηνίας 1/2/1995. Στις 9 Μαΐου 1995 υπεγράφη μεταξύ του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων και του αρχιτέκτονα συμφωνία ανάθεσης υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης του έργου, με βάση την οποία ετοιμάσθηκε και παραδόθηκε στο κράτος πλήρης κατασκευαστική μελέτη. Στο μεταξύ, βρέθηκαν αρχαιότητες στον λόφο και προκλήθηκαν αντιδράσεις. Ύστερα από χρόνια συζητήσεων βρέθηκε τρόπος συνύπαρξης (αρχαιοτήτων και κτηρίου), αλλά αυτό προϋπέθετε την πλήρη μετακίνηση του κτηρίου 30 μέτρα νότια και 7.2 μέτρα δυτικά, κάτι το οποίο έγινε.
 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14/01/2009 αποφάσισε την υλοποίηση του έργου, όταν η Κύπρος επρόκειτο να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 8 Απριλίου 2009 υπεγράφη νέα συμφωνία που προέβλεπε υλοποίησή του με τη μέθοδο μελέτη /κατασκευή και συντήρηση του έργου. Το Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές Οκτωβρίου 2017 αποφάσισε την υλοποίηση του έργου στον λόφο της ΠΑΣΥΔΥ (Αγίου Γεωργίου) σύμφωνα με τα εκπονηθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια και προδιαγραφές τα οποία ετοιμάσθηκαν το έτος 2009 για προσφοροδότηση. 

Αξίζει να σημειωθεί πως, απόπειρα του προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, για ανέγερση του νέου Κοινοβουλίου εκτός Λευκωσίας (περιοχή Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου) απέτυχε, λόγω της γενικής αντίδρασης που προκλήθηκε. Ελπίζεται πως αυτή τη φορά, τα σχέδια δεν θα διαφοροποιηθούν εκ νέου.
 
  Βάσος Βασιλείου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...