Ανακοίνωσε σχέδιο επιδότηση για επιχορήγηση διδάκτρων και σίτισης παιδιών μέχρι 4ων ετών η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση.

Συγκεκριμένα σε σημερινή συνέντευξη τύπου η Υφυπουργός παρουσίασε ως φόρο τιμής και εκτίμησης προς την Ζέτα Αιμιλιανίδου ,που εμπνεύστηκε και σχεδίασε με τους συνεργάτες της το Σχέδιο Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4ων ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κόπηκαν τα επιδόματα για 3.000 αιτητές ασύλου

Η υλοποίηση του Σχεδίου ήδη από τη φετινή χρονιά αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη και να συμβάλει στην εφαρμογή πρόσθετων σχετικών πολιτικών που προωθεί η Κυβέρνηση δήλωσε η κ. Ανθούση. Ενδεικτικά, η εφαρμογή του Σχεδίου θα υποστηρίξει την ευρύτερη δημογραφική πολιτική του κράτους. Κι αυτό διότι λαμβανει υπόψη τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2019 που καταδεικνύουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, επιβάλλεται να εξεύρουμε τρόπους και μέτρα που θα συμβάλουν στην επαναφορά του πληθυσμού σε φυσιολογικούς ρυθμούς αναπλήρωσης σημειώνει.

 Επιπρόσθετα, οι περιορισμένες επιλογές για δωρεάν ή χαμηλού κόστους προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα επιβαρύνουν δυσανάλογα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, περισσότερο τις οικογένειες με χαμηλά ή και μεσαία εισοδήματα. Έχει παρατηρηθεί ότι συχνά η έλλειψη οικονομικά προσιτών επιλογών για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα υποχρεώνει έναν εκ των δύο γονέων, συχνότερα τη γυναίκα, να αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών και να μένει εκτός της αγοράς εργασίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία μεγάλου χάσματος στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των φύλων, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι για το 2019 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σε σχέση με τους άντρες ήταν 11,7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο.

Ανησυχητική συνέπεια του μικρού αριθμού οικονομικά προσιτών επιλογών για απασχόληση και φροντίδα των παιδιών είναι το μειωμένο ποσοστό εγγραφής παιδιών σε ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σε Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε το 2020 αναφέρεται ότι το 2018 το ποσοστό εγγραφής των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών σε ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης έφτασε στο 31,4%, κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (35,1%) και τον στόχο της Βαρκελώνης (33%).

Τονίζει πως με απόρροια της μειωμένης πρόσβασης των παιδιών σε προσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι η παρεμπόδιση της ανάπτυξης κοινωνικής δικαιοσύνης και ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται παράλληλα και μέσω σχετικού επενδυτικού έργου που έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_Το Αύριο». Συγκεκριμένα, το επενδυτικό έργο, με προϋπολογισμό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά σε σχέδιο παραχώρησης χορηγιών προς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Αρχές Τοπικές Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία τουλάχιστον 25 Πολυδύναμων Κέντρων για παιδιά ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών και 6 μέχρι 13 ετών και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών. Το εν λόγω έργο, σε συνέχεια και μαζί με το Σχέδιο, εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό, ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, ιδιαίτερα για τις ηλικίες μέχρι 2 ετών, όπου η προσφορά θέσεων και το ποσοστό συμμετοχής είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο.

Το σχέδιο

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4ων ετών σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών και προβλέπει τη διάθεση ποσού ύψους €16 εκατομμυρίων ετησίως για τη χρηματοδότηση ποσοστού μέχρι 80% του ύψους των τροφείων παιδιών μέχρι 4ων ετών που φοιτούν σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, με μέγιστο ποσό που κυμαίνεται από €100 μέχρι και €350 μηνιαίως για κάθε παιδί, με ιδιαίτερα αυξημένη επιδότηση για παιδιά ηλικίας μέχρι και 2 ετών, καθώς και για μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Από την παραχώρηση του επιδόματος δύνανται να επωφεληθούν μέχρι και 16.000 παιδιά ηλικίας μέχρι 4ων ετών, που έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου, στη βάση κριτηρίων εισοδήματος της οικογένειας, της σύνθεσης της οικογένειας, της ηλικίας του παιδιού, αλλά και του ωραρίου φοίτησης. Παράλληλα, στο Σχέδιο λήφθηκε υπόψη το ωράριο παραμονής των παιδιών στις δομές, με επιπρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ τον μήνα για τα παιδιά που θα φοιτούν και το απόγευμα (μετά τις 3:30 μ.μ.), με σκοπό να διασφαλιστεί η φροντίδα των παιδιών και τις απογευματινές ώρες και, κατ’ επέκταση, η πρόσβαση των γονέων στην εργασία. Σχετικές ενημερωτικές επιστολές θα αποσταλούν τις επόμενες μέρες στις οικογένειες που είναι δικαιούχες του προγράμματος.

 Το Επίδομα, που είναι ακόμη μια πρωτοτυπία που έχει συμφωνηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους, θα καταβάλλεται απευθείας στους παρόχους και όχι στις οικογένειες, ενώ, ως ασφαλιστική δικλείδα, στο Σχέδιο έχει περιληφθεί απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι πάροχοι που θα συμμετάσχουν θα διατηρήσουν τα δίδακτρα σταθερά και δεν θα προβούν σε αυξήσεις.

 Για την εκπόνηση του Σχεδίου αξιοποιούνται κονδύλια από εθνικούς πόρους, αλλά και τις δυνατότητες που μας προφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΕΙΑ (2022-2025).