Το πρώτο του στρατηγικό πλάνο για την Societe Generale παρουσίασε σήμερα ο νέος CEO Slawomir Krupa της τράπεζας που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο, προκαλώντας ωστόσο αναταραχή στα ταμπλό με την μετοχή να κάνει βουτιά 9%. 

Ο Krupa έθεσε ως στόχο του τη φιλοδοξία του να κάνει τη SocGen μια “στιβαρή” τράπεζα μετά από χρόνια χαμηλών επιδόσεων, καθώς προσπαθούσε να θέσει εφικτούς στόχους σε ένα περιβάλλον προκλήσεων που χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Όπως είπε στοχεύει στην μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα, σε λιγότερο από 60% το 2026, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο φέτος ήταν στο 75%. 

“Θα ενισχύσουμε τον όμιλο διαμορφώνοντας ένα απλοποιημένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, ενώ θα λάβουμε τις σωστές ενέργειες για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και την αύξηση της ευελιξίας, τη δομική βελτίωση της λειτουργικής μας μόχλευσης και τη διατήρηση της καλύτερης διαχείρισης κινδύνου στην κατηγορία μας”, ανέφερε.

Ο Krupa έθεσε επίσης ως στόχο ο κοινός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 των τραπεζών (CET1) να φτάσει στο 13% το 2026 ενώ δήλωσε ότι θα μειώσει την έκθεση της τράπεζας σε επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 80% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2019.

Οι νέοι στόχοι της βασίστηκαν σε προσδοκίες ετήσιας αύξησης εσόδων μεταξύ 0 και 2% έως το 2026. Ο Krupa δήλωσε ότι θα πουλήσει τέσσερις αφρικανικές μονάδες και θα επανεξετάσει μια πέμπτη στην ήπειρο.

Capital.gr