To Top
14:32 Τετάρτη
19 Φεβρουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Στα σκαριά το πρώτο εκπτωτικό χωριό
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΚΥΠΡΟΣ • Στα σκαριά το πρώτο εκπτωτικό χωριό
Τελευταία Ενημέρωση: 03 Φεβρουαρίου 2018, 4:57 μμ

Το πρώτο εκπτωτικό κέντρο που θα λειτουργήσει στην Κύπρο θα κατασκευαστεί στη βιομηχανική ζώνη Β1 στην Κοκκινοτριμιθιά. Σχετική αίτηση υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 23 Αυγούστου 2017 και με συνοπτικές διαδικασίες εκδόθηκε θετική περιβαλλοντική γνωμάτευση στις 15 Ιανουαρίου 2018. 

Το έργο θα καλύπτει εμπορικό χώρο συνολικού εμβαδού 9.225 τ.μ. και πρόκειται να φιλοξενήσει 45 εμπορικά καταστήματα. Σε άλλες χώρες τα καταστήματα αυτά είθισται να περιλαμβάνουν δημοφιλή ονόματα, τα οποίο προσφέρουν ολόχρονα εκπτώσεις. 

Το προτεινόμενο έργο έχει στόχο την ανέγερση εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς και κατ’ επέκταση την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας. Εκτός από την ανάπτυξη εμπορικών καταστημάτων το έργο θα περιλαμβάνει επιπλέον την ανάπτυξη ψυχαγωγικού πάρκου, το οποίο θα προσφέρει ψυχαγωγικές δραστηριότητες και χώρους εστίασης.

Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζεται να λειτουργήσει ψυχαγωγικό πάρκο με 10 χώρους εστίασεις, παιχνιδότοπο, τοπιοτεχνήσεις με νερό, 240 χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου και τοπιοτεχνήσεις και φυτεύσεις. Εντός του παιχνιδότοπου θα περιλαμβάνονται παιχνίδια, παιχνιδοκατασκευές, τσουλήθρες, κούνιες κ.λπ.

Το έργο χωροθετείται εντός βιομηχανικής ζώνης Β1 στην Κοκκινοτριμιθιά, ενώ η ανάπτυξη χωροθετείται 12 km δυτικά από το κέντρο της Λευκωσίας.
Σε απόσταση 160 μέτρων βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Τροόδους, ενώ σε απόσταση 1 km δυτικά βρίσκονται εγκατεστημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βόρεια, ανατολικά και δυτικά εκτείνονται γεωργικές εκτάσεις με μικρές διάσπαρτες οικιστικές αναπτύξεις.
Νότια του τεμαχίου βρίσκεται η κύρια οδός Β9 «Λευκωσία-Κοκκινοτριμιθιά» από την οποία διαχωρίζεται το τεμάχιο μέσω πολεοδομικής ζώνης Ζ1 που συνιστά λωρίδα πρασίνου μεταξύ της βιομηχανικής ζώνης και της κύριας οδού. Σε απόσταση 1250 m βρίσκεται παραπόταμος του Σερράχη ενώ στο αιτούμενο τεμάχιο δεν παρατηρείται οποιαδήποτε βλάστηση.

Ο όγκος των μπάζων που θα δημιουργηθεί ανέρχεται σε 300 m3. Οι χωματουργικές εργασίες θα διαρκέσουν λίγες μέρες ενώ για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα. Η προβλεπόμενη κατανάλωση νερού στη φάση κατασκευής θα είναι 0.55-1 m3 ανά ημέρα ενώ κατά τη λειτουργία του έργου η κατανάλωση νερού θα ανέλθει σε 60 m3.

Το έργο θα υδροδοτηθεί από το δίκτυο Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
Ο όγκος των υγρών αποβλήτων από το εκπτωτικό χωριό αναμένεται να είναι 54,5 m3/ημέρα ενώ ο όγκος στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή ανέρχεται σε 2 m3/ημέρα, ενώ κατά τη λειτουργία θα ανέρχονται στα 21 m3. Η κατανάλωση ηλεκτρισμού θα ανέρχεται σε 25000 kwh.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), στο στάδιο κατασκευής είναι ο θόρυβος λόγω των κατασκευαστικών διαδικασιών και της διακίνησης βαρέων οχημάτων, η δημιουργία στερεών αποβλήτων όπως μπάζα, χωμάτινοι όγκοι κ.λπ., και τοπική υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα από τη διακίνηση οχημάτων και την αιώρηση σκόνης.

Κατά το στάδιο λειτουργίας οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία εκτιμάται ότι δεν θα είναι σημαντικές λόγω της αρτιότητας του οδικού δικτύου. Επίσης, η λειτουργία του συστήματος δεν αναμένεται να προκαλέσουν στάθμες θορύβου, οι οποίες θα υπερβαίνουν το όριο των 55 Db κατά τη διάρκεια της ημέρας και 45 Db κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο σύνορο των πιο κοντινών κατοικιών.

Oι επιπτώσεις των στερεών αποβλήτων περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό με την τοποθέτησή τους σε κλειστούς χώρους σκουπιδιών και την τακτική περισυλλογή τους. Τα απορρίμματα θα συλλέγονται από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής απορριμμάτων και στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους χώρους
Ο εξωτερικός φωτισμός δεν αναμένεται να επιφέρει ενοχλήσεις στους περιοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς, αφού θα προηγηθεί μελέτη για τον φωτισμό.

Θετική γνωμάτευση 

Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη την Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), τις θέσεις των μελών της Επιτροπής και των αρμοδίων τοπικών Αρχών και δεν φέρει ένσταση στη δημιουργία της συγκεκριμένης ανάπτυξης εφόσον τηρηθούν οι όροι που θέτει. Συγκεκριμένα, τίθενται όροι κατά την κατασκευή του έργου, κατά τη λειτουργία του, ενώ τέθηκαν και πρόσθετες εισηγήσεις όπως μεταξύ άλλων τυχόν ληγμένα τρόφιμα, υπολείμματα προϊόντων φρουταρίας ή μαγειρευτών φαγητών (που ενδεχομένως να πωλούνται στην υπεραγορά) να μην πετάγονται αλλά να διατίθενται σε σταθμούς κομποστοποίησης ή σε σταθμούς αναερόβιας χώνευσης.

Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα 

Τα μέτρα τα οποία προτείνονται για την απάμβλυνση των επιπτώσεων, σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, είναι κατά το στάδιο κατασκευής να γίνει χρήση ακουστικών παραπετασμάτων γύρω από τα μηχανήματα σταθερής βάσης και τα οχήματα να λειτουργούν σε χαμηλές στροφές για περιορισμό εκπομπών αέριων ρύπων.

Επίσης, κατά το στάδιο της κατασκευής προτείνεται να γίνει ταυτόχρονη υλοποίηση εργασιών για να μειωθεί η διενέργεια θορυβωδών εργασιών, τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, τα σημεία αποθήκευσης μπαζών και χωμάτινων υλικών να είναι σκεπασμένα και αποφυγή διέλευσης των βαρέων οχημάτων διαμέσου οικιστικώνπεριοχών.

Κατά το στάδιο λειτουργίας προτείνεται να τοποθετηθούν συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, να εφαρμοστεί πρόνοια για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης, εφαρμογή συστήματος ασφαλείας για ειδοποίηση τυχόν διαρροών και βλαβών και συντήρηση σε συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού.

  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...