To Top
15:30 Τετάρτη
19 Φεβρουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Οδηγίες για Ελλαδίτες που φέρνουν το Ι.Χ. στην Κύπρο
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΚΥΠΡΟΣ • Οδηγίες για Ελλαδίτες που φέρνουν το Ι.Χ. στην Κύπρο
Τελευταία Ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020, 4:05 μμ
Με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα Ι.Χ. (ιδιωτικής χρήσης) προτιμούν να έρχονται όλο και περισσότεροι Ελλαδίτες στην Κύπρο για να εργαστούν, μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Δηλαδή για πόσο καιρό θα  μείνουν για επαγγελματικούς λόγους και αν αυτό συνεπάγεται στη συνέχεια την αγορά αυτοκινήτου με προδιαγραφές της Κύπρου.
 
Επειδή το θέμα απασχολεί εκατοντάδες Ελλαδίτες εργαζόμενους που θέλουν να έρθουν ή βρίσκονται στην Κύπρο ή Ελλαδίτες φοιτητές, ο «Φ» παρουσιάζει τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για την ένταξη του ελληνικού οχήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφέρει, ότι αν κάποιος υπήκοος χώρας της ΕΕ μετακομίζει στην Κύπρο, πρέπει να ταξινομήσει το αυτοκίνητο, εφόσον είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Το όχημα μπορεί να μεταφερθεί με πλοίο από το Λαύριο και από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το αργότερο μέχρι δύο μέρες που θα έρθει το αυτοκίνητο στο λιμάνι της Λεμεσού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πάρει τα απαραίτητα έγγραφα από το γραφείο της ναυτιλιακής εταιρείας και θα περάσει από το Τελωνείο για να το εκτελωνίσει. Θα πρέπει να υπολογιστούν όλα τα έξοδα που είναι η μεταφορά, εκτελωνισμός, λιμένας. Η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να κινείται μέσα στην Κύπρο με το ελληνικό όχημα μέχρι 6 μήνες χωρίς να αλλάξει τις ελληνικές πινακίδες.
 
Αυτό γίνεται με την προμήθεια ειδικού εντύπου από το τελωνείο, το οποίο ισχύει για 3 μήνες, και ανανεώνεται για άλλους 3 μετά την πάροδο των πρώτων μηνών στο τοπικό τελωνείο της περιοχής που διαμένει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Για να είναι κάποιος καλυμμένος χρειάζεται ασφάλεια αυτοκινήτου ευθύνης έναντι τρίτου για τους 6 μήνες. Μετά την πάροδο των 6 μηνών αλλάζει τις πινακίδες σε κυπριακές, περνάει τον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο το αυτοκίνητο και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται αλλαγή των φαναριών λόγω του αντίθετου συστήματος οδήγησης. 
   
Εξαιρέσεις
 
Κατ’ εξαίρεση μπορεί να παραχωρηθεί το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του οχήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών: 
 
 • Αν κάποιος είναι φοιτητής στην Κύπρο, οπότε θα μπορεί να χρησιμοποιεί το όχημα σε όλη τη διάρκεια παραμονής του στην Κύπρο με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών. Θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε αναγνωρισμένο ιδιωτικό ίδρυμα 
 • Αν κάποιος είναι πρόσωπο επιφορτισμένο με την εκτέλεση αποστολής καθορισμένης διάρκειας, οπότε το όχημα θα παραχωρηθεί για χρήση καθ΄όλη τη διάρκεια παραμονής στην Κύπρο για να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής 
 • Έχει μεταφέρει τη συνήθη κατοικία από μια άλλη χώρα στην Κύπρο και σκοπεύει να ζητήσει  απαλλαγή από τον φόρο ταξινόμησης του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιεί το όχημα έως ότου υποβάλει αίτηση και λάβει απάντηση. Μπορεί να επιτραπεί η χρήση του οχήματος προσωρινά έως και για ένα μήνα.
 
Το πρόσωπο με καθήκοντα ορισμένου χρόνου είναι αν:
 
 •  Διατηρεί τη συνήθη κατοικία σε άλλη χώρα της ΕΕ και έχει έλθει στην Κύπρο για να εργαστεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου ή ιδιωτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή ιδρύματος που λειτουργεί στη χώρα βάσει διμερών εκπαιδευτικών συμφωνιών. Το πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιεί προσωρινά το αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για διάστημα το πολύ τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας, εφόσον η σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει.
 • Διατηρεί τη συνήθη κατοικία σε άλλη χώρα της ΕΕ και μετακομίζε προσωρινά στην Κυπριακή Δημοκρατία για να εργαστεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε κρατική υπηρεσία, ημικρατικό φορέα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, διεθνή οργανισμό ή ξένο κρατικό φορέα ή ίδρυμα που έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και σε ξένη αρχαιολογική αποστολή, εφόσον προσφέρει ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία. Μπορεί να χρησιμοποιεί προσωρινά το αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλλειτους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας.
 • Διατηρεί τη συνήθη κατοικία σε άλλη χώρα της ΕΕ και εργάζεται προσωρινά στην Κυπριακή Δημοκρατία ως δημοσιογράφος-ανταποκριτής ξένου Τύπου ή ξένου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού για την κάλυψη ειδικών γεγονότων.
 • Ελλαδίτες αξιωματικοί που μετατίθενται στη Δημοκρατία για χρονικό διάστημα συνήθως μέχρι δύο χρόνων για να υπηρετήσουν στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) ή στην Εθνική Φρουρά. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε δύο χρόνια.
 • Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος και έρχονται προσωρινά στη Δημοκρατία αποκλειστικά και μόνο για μετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή νοσοκομεία. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης.
 • Κύπριοι διπλωματικοί, προξενικοί και λοιποί υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι εξομοιούμενοι με αυτούς υπάλληλοι, που επιστρέφουν προσωρινά στη Δημοκρατία για εκτέλεση υπηρεσίας. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται μέχρι πέντε χρόνια από την ημερομηνία άφιξης των δικαιούχων προσώπων στη Δημοκρατία και με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω πρόσωπα εξακολουθούν να παραμένουν προσωρινά στη Δημοκρατία για εκτέλεση υπηρεσίας.
 • Το πρόσωπο έχει τη συνήθη κατοικία  στην Κυπριακή Δημοκρατία και σπουδάζει  ή συνεχίζει τις σπουδές στο εξωτερικό ή εκπαιδεύετε σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Εφόσον παραμένει εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας για σπουδές ή ειδίκευση κατά το μεγαλύτερο διάστημα του ακαδημαϊκού έτους ή του έτους ειδίκευσης, μπορεί να χρησιμοποιεί προσωρινά το αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τρείς το πολύ μήνες, συναπτούς ή μη, ανά ημερολογιακό έτος.
   

Οδήγηση του οχήματος στην Κύπρο

Για να επιτραπεί σε κάποιον να οδηγήσει το όχημα που μετέφερε προσωρινά στην Κύπρο, πρέπει: να κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής και εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας του οχήματος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λήξει η ξένη άδεια κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Κύπρο, τότε πρέπει να καταβάλει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τα τέλη κυκλοφορίας. Να κατέχει άδεια οδήγησης της χώρας προέλευσης ή διεθνή.

Το όχημα να είναι ασφαλισμένο από ασφαλιστική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες στην Κύπρο, εκτός εάν κατέχει διεθνές πιστοποιητικό ασφάλισης μηχανοκινήτων οχημάτων, γνωστό διεθνώς ως πράσινη κάρτα ή αν το όχημα φέρει αριθμούς εγγραφής χώρας μέλους της Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης.

Όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει την πολυμερή συμφωνία εγγύησης. Οχήματα που βρίσκονται στην Κύπρο και φέρουν πινακίδες επισκέπτη (V plates) και έχουν αγοραστεί στην Κύπρο χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με την καταβολή των δασμών και φόρων. 

  Θεανώ Θειοπούλου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...