Την ανάγκη για περιφερειακή συνεργασία των κρατών μελών αλλά και τρίτων κρατών για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με αφορμή τις πλημμύρες σε Ελλάδα και Σλοβενία αλλά και τις πυρκαγιές στην Κύπρο, τόνισε σε παρέμβασή του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου ο οποίος συμμετείχε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ελλάδα και η Σλοβενία αναφέρθηκαν στις καταστροφικές επιπτώσεις που είχαν τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα στην παραγωγή τροφίμων και στις καλλιέργειες. Ο κ. Γρηγορίου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της Κύπρου στις δύο χώρες, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των πληγέντων, και στήριξε την εισήγηση της Ελλάδας για εις βάθος συζήτηση με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών.

Επίσης, επεσήμανε τη σημασία επικέντρωσης στην πρόληψη και τη δημιουργία περιφερειακών κέντρων συνεργασίας, ενημερώνοντας για την πρόσφατη πρωτοβουλία Κύπρου και Ιορδανίας, για τη δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης, και ευχαρίστησε τις χώρες της ΕΕ που ανταποκρίθηκαν μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις γεωργικές πτυχές της οδηγίας για την υγεία του εδάφους καθώς και τα θέματα που συνδέονται με το εμπόριο και το μακροπρόθεσμα όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ο κ. Γρηγορίου τόνισε τη σημασία της προστασίας των εδαφών σημειώνοντας ότι αποτελεί σημαντική πρόκληση ο στόχος να καταστούν όλα τα εδάφη της ΕΕ υγιή μέχρι και το 2050.

Όπως σημείωσε, κατά την διάρκεια της προσπάθειας για επίτευξη του στόχου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊόντων και του διεθνούς εμπορίου τροφίμων, ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στη σημασία της ΕΕ ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, σημειώνοντας την ανάγκη στήριξης της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Τόνισε επίσης, τη σημασία στήριξης των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης αλλά και των αυστηρών προτύπων της ΕΕ στις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επανέλαβε επίσης, την αλληλεγγύη της Κύπρου στην Ουκρανία σημειώνοντας ότι η επίλυση των προβλημάτων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να προωθείται συλλογικά.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ο ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στον στόχο της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για εκπόνηση συμπερασμάτων που να δίνουν πολιτική καθοδήγηση στα κράτη μέλη για το θέμα.

Τόνισε την ανάγκη ύπαρξης στοχευμένων μέτρων παράλληλα με την συμμετοχή των τοπικών φορέων, που θα αξιοποιούν τις συνέργειες μεταξύ των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ και πέραν της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Πρόσθεσε ακόμα η Κύπρος προχωρεί σε μέτρα, μέσω συγκεκριμένης Εθνικής Στρατηγικής ανάπτυξης, για τις ορεινές κοινότητες.

Οι 27 συζήτησαν ακόμα την πρόοδο των ετήσιων διαβουλεύσεων για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τα παράκτια κράτη του βορείου Ατλαντικού.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την Επιτροπή για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην διατήρηση των δικαιωμάτων των αλιέων σε όλα τα ύδατα της ΕΕ, επισημαίνοντας παράλληλα πως δεν πρέπει να γίνονται δεκτές μονομερείς ενέργειες από τρίτες χώρες, παραπέμποντας στις παράνομες τουρκικές αλιευτικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΚΥΠΕ