To Top
Επόμενο
Προηγούμενο
Κίνδυνος να «πνιγεί» το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
ΑΡΧΙΚΗGOING OUTΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ • Κίνδυνος να «πνιγεί» το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
  19 Οκτωβρίου 2019, 9:08 πμ  

Ακόμα ένα εμπόδιο καλούνται να αντιμετωπίσουν όσοι οραματίζονται την ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στη θέση του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Αυτό έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα ελέω γειτνίασης με τον ποταμό Πεδιαίο, τα οποία θα πρέπει να γίνουν ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο καταστροφής οι πολιτιστικοί θησαυροί της Κύπρου, λόγω του γεγονότος ότι στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται δύο υπόγεια.

Το οικόπεδο βρίσκεται σε αστική περιοχή, περικλείεται από τη Λεωφόρο Νεχρού, την οδό Χείλωνος και τον Πεδιαίο ποταμό και βρίσκεται απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο. Ωστόσο, το γεγονός ότι το κτήριο χωροθετείται στα 30 μέτρα μακριά από τον ποταμό Πεδιαίο (όριο προστασίας ποταμού), σημαίνει ότι απαιτούνται επιπλέον επενδύσεις για να διασφαλιστεί ικανοποιητική ασφάλεια του μουσείου έναντι κινδύνων πλημμύρας, με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης ή /και την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη εφάπτεται του ποταμού Πεδιαίου και βρίσκεται εντός δυνητικού σημαντικού κινδύνου πλημμύρας, θεωρείται σημαντικό το γεγονός ότι βάσει του σχεδιασμού του μουσείου αυτό περιλαμβάνει και υπόγειους χώρους. Σημειώνεται ότι ζητήθηκαν για το θέμα οι απόψεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και δόθηκαν γραπτώς στις 8 Οκτωβρίου 2019. Το ΤΑΥ δεν φέρει ένσταση στην παραχώρηση της αιτούμενης πολεοδομικής συναίνεσης για την ανέγερση του νέου κυπριακού μουσείου, ωστόσο, ζητά να υπάρξουν διασφαλίσεις έναντι των κινδύνων πλημμύρας. Επιπλέον, το ΤΑΥ αναφέρει ότι το επίπεδο αντιπλημμυρικής ασφάλειας, θα πρέπει να καθοριστεί από τον αιτητή ανάλογα με τη σημαντικότητα και την αξία των αντικειμένων που θα φυλάγονται στους υπόγειους χώρους καθώς και τη χρήση των υπόγειων χώρων. Το ΤΑΥ ζητά ακόμα να διατηρηθεί ζώνη προστασίας ελάχιστου πλάτους 10 μέτρων από το όριο της εγγεγραμμένης κοίτης του ποταμού, στο οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνιμες κατασκευές. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κυπριακό Μουσείο: Νέο γεφύρι της Άρτας;

Μιλώντας στον «Φ», η υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Βασιλική Αναστασιάδου, ανέφερε ότι μετά από τις οδηγίες του ΤΑΥ γίνεται ειδική μελέτη για αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών και θα ολοκληρωθεί προτού το αρμόδιο Τμήμα προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών τον Νοέμβριο του 2020, ενώ το έργο θα αποπερατωθεί τον Δεκέμβριο του 2024. Η εκτιμώμενη αξία της κατασκευής του έργου ανέρχεται στα €83 εκατ., χωρίς ΦΠΑ.

Ο Πεδιαίος ποταμός αποτελεί το δυτικό όριο του οικοπέδου και έχει οριστεί ζώνη προστασίας 30 μέτρα από την κοίτη του, στην οποία προβλέπεται διαμόρφωση του ανάγλυφου για την προστασία του έργου από πλημμύρα. Στην παρούσα κατάσταση, η ζώνη προστασίας του ποταμού είναι κατειλημμένη από διάφορες κατασκευές οι οποίες πρόκειται να κατεδαφιστούν και οι υπαίθριοι χώροι είναι ασφαλτοστρωμένοι.

Σημειώνεται ότι το μέρος του ποταμού από το γεφύρι της λεωφόρου Λουκή Ακρίτα μέχρι την Πράσινη Γραμμή έχει πάντοτε νερό και αποτελεί υδροβιότοπο. 

Διήθηση υπογείων υδάτων

Οι μελετητές του έργου έχουν πραγματοποιήσει εκθέσεις για τις δύο περιπτώσεις αναμενομένων διηθήσεων υπογείων υδάτων στο νέο Μουσείο Κύπρου. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στην αναμενόμενη διήθηση υπογείων υδάτων προς το εργοτάξιο κατά την προσωρινή εκσκαφή του δευτέρου υπογείου του Μουσείου. Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στην αναμενόμενη διήθηση υπογείων υδάτων προς τον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου κατά τη διάρκεια ακραίας πλημμύρας του ποταμού Πεδιαίου. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέο Κυπριακό Μουσείο: Η πρόταση που πήρε το 1ο Βραβείο (εικόνες)

Σε δύο φάσεις θα γίνει το έργο

Το νέο Μουσείο θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη, περιλαμβάνει τους μόνιμους και περιοδικούς εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους για τις αρχαιότητες, γραφεία διοίκησης, εστιατόριο και καφετέρια, κατάστημα αναμνηστικών δώρων και διάφορους βοηθητικούς χώρους. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Διασκέψεων και τα γραφεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Σημειώνεται ότι αν και στην πρώτη φάση του νέου κυπριακού μουσείου δεν υπάρχουν σχέδια αξιοποίησης ή χρήσης του διατηρητέου κτηρίου, που στέγαζε την παλαιά Κλινική Νοσημάτων Θώρακος, στη δεύτερη φάση το κτήριο θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιοθήκη.

Το μουσείο αποτελείται από δύο διακριτές λειτουργικές ζώνες:

(α) Το επίπεδο του εδάφους, που εξυπηρετεί την κίνηση της πόλης, την καθημερινή ζωή και τις υποστηρικτικές λειτουργίες του μουσείου και αποτελείται από τρία επίπεδα:

● Το επίπεδο της πόλης (L0) που φιλοξενεί την κεντρική είσοδο του Μουσείου
● Το επίπεδο του ποταμού (Β1) που φιλοξενεί τους υποστηρικτικούς χώρους εργασίας (γραφεία, εργαστήρια) καθώς και τους χώρους κοινού που απαιτούν ανεξάρτητη πρόσβαση (καφέ, περιοδικές εκθέσεις, αμφιθέατρο), οργανώνοντας τις λειτουργίες γύρω από δύο αίθρια σε στάθμη χαμηλότερη από αυτή της πόλης.
● Το υπόγειο (Β2) που φιλοξενεί τις αποθήκες και τους μηχανολογικούς χώρους του κτιρίου.

(β) Το «μετέωρο σώμα» που αποτελεί τον «θησαυρό», με την αρχαία έννοια, δηλαδή την κατασκευή που στεγάζει τα πολύτιμα ευρήματα. Ο «θησαυρός» αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους όγκους που ενώνονται με  γέφυρες και αντιστοιχούν στις τρεις θεματικές ενότητες της έκθεσης του Μουσείου.

Η ανύψωση των εκθεσιακών χώρων σε συνδυασμό με τη βύθιση των άλλων λειτουργικών ενοτήτων απελευθερώνει τον χώρο στο επίπεδο του εδάφους, διευκολύνοντας τη φυσική ροή των κινήσεων της πόλης και την ενοποίηση του φυσικού τοπίου.

  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...