To Top
14:16 Τρίτη
31 Μαρτίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Πέντε βουλευτές θα «δικάζουν» τους υπόλοιπους
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ • Πέντε βουλευτές θα «δικάζουν» τους υπόλοιπους
Τελευταία Ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020, 3:11 μμ

Στα κοινοβουλευτικά κόμματα και στους βουλευτές διαβιβάστηκε χθες για ενημέρωση και μελέτη το προσχέδιο του κώδικα δεοντολογίας που θα διέπει το αξίωμα των βουλευτών και την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο προτεινόμενος κώδικας, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Βουλής, προάγει την αναγκαία λογοδοσία σε θέματα που αφορούν σύγκρουση συμφερόντων και ασυμβίβαστα και υποχρεώνει παράλληλα τους βουλευτές να παραδίδουν τα δώρα που λαμβάνουν. Πρόκειται για ρυθμίσεις που μέχρι σήμερα απουσίαζαν από τη Βουλή, με αποτέλεσμα να οργιάζουν τα επαγγελματικά ασυμβίβαστα και η διαπλοκή. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και η θεσμική υποβάθμιση της Βουλής είναι κάτι παραπάνω από έκδηλες. 

Ο προτεινόμενος κώδικας προβλέπει την ίδρυση Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία θα επιλαμβάνεται των καταγγελιών εναντίον βουλευτών. Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Βουλής και ως μέλη θα συμμετέχουν οι εκάστοτε πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών, Νομικών, Ελέγχου και Θεσμών. Σε περίπτωση που η σύνθεση της Επιτροπής παραμείνει ως έχει, τότε οι πρώτοι βουλευτές που θα την απαρτίζουν με αποκλειστική αρμοδιότητα να κρίνουν την αντιδεοντολογική συμπεριφορά των συναδέλφων τους θα είναι ο Δημήτρης Συλλούρης και μέλη ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης ως πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου ως πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ζαχαρίας Ζαχαρίου ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Συλλούρης: Προσχέδιο κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών

Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι η σύνταξη του κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών δεν αποτελεί πρωτοβουλία της ίδιας της Βουλής προς εμπέδωση υψηλών προτύπων συμπεριφοράς και δεοντολογίας για τους βουλευτές, αλλά επιβλήθηκε στη Βουλή καθώς αποτελεί δέσμευση της Δημοκρατίας προς την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς – Επιτροπή GRECO, που θα έπρεπε να εφαρμοστεί από το 2018! Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του κώδικα δεοντολογίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα ακολουθήσουν συνεδρίες στην Επιτροπή Θεσμών όπου οι βουλευτές θα καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις τους, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις που προτείνουν. Ακολούθως, το περιεχόμενο του κώδικα, αφού οριστικοποιηθεί, θα αχθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση. Κατά συνέπεια, δεν αποκλείεται να φτάσουμε το 2021 για να εφαρμοστεί ο κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών. 

Βασικές πρόνοιες

Ο προτεινόμενος κώδικας δεοντολογίας, 155 σελίδων, συντάχθηκε από τη γραμματέα Α’ των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Τασούλα Ιερωνυμίδου. Την εκδοτική επιμέλεια και παρουσίαση είχε η πρώτη στενογράφος της Βουλής Γιάννα Χριστοφόρου. Κύρια βάση για σύνταξη του κώδικα αποτέλεσαν η μελέτη του Πανεπιστήμιου Κύπρου, η οποία είχε αντικείμενο την επισκόπηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα ασυμβίβαστα και τη σύγκρουση συμφερόντων, οι συστάσεις της Επιτροπής GRECO σε σχέση με θέματα διαφθοράς και οι κώδικες δεοντολογίας που εφαρμόζουν άλλα κοινοβούλια της Ε.Ε. Μεταξύ άλλων, ο προτεινόμενος κώδικας δεοντολογίας προβλέπει τα εξής:

> Ο βουλευτής επ’ ουδενί κατά τη διάρκεια της θητείας του επιχειρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να προσπορισθεί όφελος ή αποδέχεται οποιαδήποτε παροχή που καταφανώς αποσκοπεί στον εξευμενισμό του και ούτε στο πλαίσιο οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής διαδικασίας υπόσχεται να τηρήσει ευνοϊκή στάση κατά τη συζήτηση και ψήφιση συγκεκριμένου σχεδίου νόμου ή συζήτηση άλλου θέματος με αντάλλαγμα την αποκόμιση οφέλους.
> Ο βουλευτής καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του οφείλει να μην αποδέχεται οποιοδήποτε δώρο ή άλλη χαριστική παροχή μη χρηματική εκτός από καθαρά φιλοφρονητικής σημασίας ή και ήσσονος αξίας αντικείμενα αναμνηστικής φύσης που προσφέρονται στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής πρακτικής και ή κοινωνικής αβροφροσύνης είτε εντός είτε εκτός Δημοκρατίας, τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να προορίζονται για προσωπική χρήση ενώ η αξία εκάστου δώρου δεν δύναται να υπερβαίνει τα €200. Ο βουλευτής ευθύς ως λάβει οποιοδήποτε δώρο οφείλει να προβαίνει σε σχετική δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής. Όλα τα δώρα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Βουλής και θα εκτίθενται σε δημόσιο χώρο εντός του κτηρίου της Βουλής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κόβονται τα δώρα στους βουλευτές

> Ο βουλευτής, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, οφείλει να διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του προς τη Δημοκρατία οικονομικές, φορολογικές ή και άλλες είναι πλήρως τακτοποιημένες και προς τον σκοπό αυτό προβαίνει σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες προς εξόφληση και ή διακανονισμό κάθε εκκρεμούσας υποχρέωσής του εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Νοείται ότι ο βουλευτής διαρκούσης της θητείας του οφείλει να είναι συνεπής προς κάθε οικονομική ή άλλη υποχρέωσή του προς τη Δημοκρατία. 
> Ο βουλευτής, στο πλαίσιο των αρχών λογοδοσίας και διαφάνειας που διέπουν το βουλευτικό αξίωμα, οφείλει όπως εντός χρονικού διαστήματος μη υπερβαίνοντος τις 90 ημέρες από τη νενομισμένη διαβεβαίωση υποβάλει στον Πρόεδρο της Βουλής «δήλωση ενδιαφέροντος και διαφάνειας» κατά την καθοριζόμενη διαδικασία κάθε επαγγελματικής και επιχειρηματικής του ιδιότητας ή άλλης δραστηριότητας, κάθε ουσιαστικού οικονομικού ή άλλου περιουσιακού συμφέροντος ή ιδιότητας αυτού, του/της συζύγου και των ανιόντων και κατιόντων τους, κάθε συγγενικής ή άλλης σχέσης και/ή ιδιότητας με κρατικούς θεσμούς και πρόσωπα και γενικά κάθε άλλη ιδιότητα ή δραστηριότητα η οποία επηρεάζει ή είναι ικανή να επηρεάσει και/ή να εκληφθεί από τον μέσο συνετό πολίτη ως ικανή να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων από τον ίδιο σε κοινοβουλευτικό ή άλλο επίπεδο.
> Ο βουλευτής, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, υπόκειται σε καθορισμένα ασυμβίβαστα, τα οποία έχει υποχρέωση να αποκαλύπτει ευθύς ως αυτά αναφυούν και/ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιπέσει στην αντίληψή του ότι συγκεκριμένη κατάσταση ασυμβιβάστου σχετίζεται και/ή δυνατόν να σχετίζεται με προσωπικό ή ιδιωτικό συμφέρον που δημιουργεί, ενδέχεται και/ή σε συγκεκριμένη περίπτωση αναμένεται να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων. Τα ασυμβίβαστα ταξινομούνται σε θεσμικά, οικονομικά και εκ των υστέρων αναφυέντα και/ή εν δυνάμει ασυμβίβαστα.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και οι ποινές 

Των καταγγελιών εναντίον των βουλευτών θα επιλαμβάνεται η Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία συγκροτείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής και θα συμμετέχουν σ’ αυτή ως μέλη οι εκάστοτε πρόεδροι των Επιτροπών Οικονομικών, Νομικών, Ελέγχου και Θεσμών. Η Επιτροπή Δεοντολογίας κατά την εξέταση καταγγελίας θα καλεί ενώπιόν της τον επηρεαζόμενο βουλευτή και, ανάλογα με την περίπτωση, απαρεγκλίτως τον βουλευτή ή τον πολίτη που υπέβαλε την καταγγελία προς ακρόαση και τεκμηρίωση των γεγονότων.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφανθεί ότι ο υπό κατηγορία βουλευτής ενήργησε ανάρμοστα, αντιδεοντολογικά και εκτός τάξης δύναται, ανάλογα με τη φύση της παράβασης, τη βαρύτητα και την τυχόν επανάληψή της, να επιβάλει μία εκ των ακόλουθων κυρώσεων: 

1. Προφορική επίπληξη.
2. Γραπτή επίπληξη.
3. Απαγόρευση συμμετοχής σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής ή κοινοβουλευτικής επιτροπής ενώπιον της οποίας εκκρεμεί ή συζητείται ζήτημα σχετικό με την υπό έλεγχο σύγκρουση συμφερόντων.
4. Δημόσια απολογία του βουλευτή από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής. 
5. Έγγραφη απολογία του βουλευτή προς την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία θα αναγιγνώσκεται από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής και επανόρθωση έναντι του προσβληθέντος προσώπου κατά τον υποδειχθέντα από την επιτροπή τρόπο.
6. Επιστροφή των πόρων που έτυχαν εκμετάλλευσης από τον βουλευτή και ή οποιωνδήποτε δώρων ή άλλων χαριστικών παροχών που λήφθηκαν παρά τις απαγορευτικές πρόνοιες του Κώδικα. 

Το πόρισμα κάθε τεκμηριωθείσας καταγγελίας μαζί με την επιβληθείσα ποινή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Βουλής. 

  Μιχάλης Χατζηστυλιανού   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...