Τέσσερις περιοχές (Κούκλια, Αυδήμου, Ξυλοφάγου και Δεκέλεια) είναι οι κύριες υποψήφιες για τη χωροθέτηση δεύτερου ενεργειακού πόλου. Σχετική μελέτη αξιολόγησης των  υπαλλακτικών περιοχών διενήργησε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ  η εν λόγω μελέτη παρουσιάστηκε στο υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας από τους μελετητές. Και οι τέσσερις υποψήφιες περιοχές που έχουν εντοπιστεί παρουσιάζουν τα δικά τους προβλήματα και ιδιαιτερότητες.

Η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικά στάδια και εξετάζονται τα επόμενα βήματα του υπουργείου Ενέργειας σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Πέραν των τεσσάρων περιοχών μελετάται, σε πρώτη φάση από το υπουργείο Ενέργειας και πέμπτη περιοχή μικρότερης όμως έκτασης από 500 χιλ. τ.μ. από το συνολικό εμβαδό της περιοχής όπως ήταν οι βασικές παράμετροι που τέθηκαν στη μελέτη. Εκτός από το συνολικό εμβαδόν που καθορίστηκε τουλάχιστον στα 500 χιλ. τ.μ., οι άλλοι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη για τις υπαλλακτικές τοποθεσίες που αξιολογούνται είναι, η εκτός ορίων ανάπτυξη, ο καθορισμός ζώνης προστασίας 500 μ. από περιοχές ορίου ανάπτυξης, ο καθορισμός ζώνης προστασίας από σημαντικά αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία και, τέλος, η περιοχή να είναι παραθαλάσσια. Επίσης, εξαιρούνται περιοχές αρχαιοτήτων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κρατικά δάση, με κλίση εδάφους πέραν του 15%, γεωλογικής ακαταλληλότητας.

Στην περιοχή αυτή θα μπορούσαν να χωροθετηθούν εγκαταστάσεις, υποδομές και δραστηριότητες σχετικές με την ενέργεια (π.χ. διυλιστήρια, τερματικά αποθήκευσης πετρελαιοειδών, λιμενικές εγκαταστάσεις, ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, κλπ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Επίσης, στην περιοχή αυτή θα μπορούσαν να χωροθετηθούν ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούν να χωροθετηθούν στην περιοχή του Βασιλικού για οποιονδήποτε λόγο. 

Η καταλληλότερη περιοχή αναμένεται να καταδειχθεί μέσα από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σημειώνεται ότι κατά τις επαφές που είχαν πρόσφατα οι κυπριακές Αρχές με εκπροσώπους της Κομισιόν σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας των έξι μονάδων ατμοπαραγωγής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού της ΑΗΚ στη Δεκέλεια, εκ μέρους των εκπροσώπων της ΕΕ τέθηκε μεταξύ άλλων και το ερώτημα, γιατί η Κύπρος έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε χωροθέτηση όλης της συμβατικής παραγωγής σε ένα γεωγραφικό σημείο, στο Βασιλικό, αφού για σκοπούς ασφάλειας του δικτύου προκύπτει η ανάγκη ύπαρξης συμβατικής παραγωγής σε άλλα σημεία του συστήματος μεταφοράς, π.χ. στη Δεκέλεια;

 Όπως αναφέρθηκε σχετικά στη συνάντηση, η συγκέντρωση σχεδόν όλου του ενεργειακού στόλου (ηλεκτροπαραγωγής και άλλων) σε ένα γεωγραφικά κοινό σημείο, δεν αποτελεί ενδεδειγμένη και ορθή πρακτική, σύμφωνα και με την εμπειρία της ΕΕ από άλλες χώρες, όπου ο σχεδιασμός στοχεύει στην αποκεντρωμένη παραγωγή για σκοπούς μείωσης της συμφόρησης.

Άλλωστε, αν πάμε πίσω στο πρόσφατο παρελθόν διαπιστώνει κανείς ότι η συγκέντρωση κρίσιμων υποδομών σε ένα και μόνο σημείο δυνατόν να προκαλέσει ζημιές μεγάλης κλίμακας. Συγκεκριμένα, στις 11/7/2011 η έκρηξη πυρομαχικών στη στρατιωτική βάση στο Μαρί προκάλεσε ζημιά στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ και επηρεάστηκε ουσιαστικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, με διακοπές στην παροχή ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τους μελετητές, η υφιστάμενη κατάσταση της συγκέντρωσης των οχληρών ενεργειακών υποδομών σε μία περιοχή μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά δύναται να αυξήσει τις πιθανότητες ατυχήματος στις κρίσιμες υποδομές.

Περαιτέρω,  σημειώνει, η διασπορά κρίσιμων υποδομών μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις από ατυχήματα, δολιοφθορές και συμβάντα που δυνατόν προκαλέσουν ζημιές μεγάλης κλίμακας.