Τα σχέδια ανακούφισης των δανειοληπτών με στεγαστικό κύριας κατοικίας, αξίας μέχρι €350 χιλιάδων που εφαρμόζουν οι τράπεζες ως αντίδοτο στις αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Τραπεζών.

Σημαντικό, είναι ότι όλες οι τράπεζες προχώρησαν στην εξαγγελία των σχεδίων τους με άμεση ισχύ και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία από τους δανειολήπτες. Όλοι εντάσσονται στα σχέδια αυτόματα.

Στην περίπτωση των Eurobank και Εθνικής Τράπεζας οι κινήσεις αφορούν όλα τα στεγαστικά, ανεξαρτήτως αξίας.

Τα σχέδια είναι σημαντικά σε μια περίοδο που το κόστος χρήματος στην ευρωζώνη εκτοξεύτηκε σε ιστορικό υψηλό μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προηγούμενη Πέμπτη να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στον 4,50%. Πρόκειται για το υψηλότερο σημείο από την εισαγωγή του ευρώ το 1999.

1. Τράπεζα Κύπρου

Επιστροφή βαθμών ανταμοιβής για εξαργύρωση από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Η Τράπεζα Κύπρου επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΒΕΕΚΤ) ή ΕURIBOR τα οποία δόθηκαν πριν τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 με βάση τα  κριτήρια που αναφέρονται πιο κάτω.

Η επιβράβευση θα δίνεται μέσω δωρεάν βαθμών στο πλαίσιο του σχεδίου «Ανταμοιβή» (Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου).

Οι δικαιούχοι θα λάβουν αναλογικά 25 χιλιάδες βαθμούς ανά 100 χιλιάδες ευρώ στο μέσο υπόλοιπο του εν λόγω στεγαστικού δανείου τους κατά την περίοδο 30 Ιουνίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 (αντίστοιχη χρηματική αξία €250), νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 2, πιο πάνω.

Οι βαθμοί ανταμοιβής στους δικαιούχους του Προγράμματος θα πιστωθούν αυτόματα  στο λογαριασμό του σχεδίου «Ανταμοιβή» του κύριου δανειολήπτη (Primary Borrower), όπου το δάνειο είναι κοινό (Joint Loan), μετά το τέλος της 6μηνης περιόδου (δηλ. μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023), νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα ως αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω.

Οι βαθμοί Ανταμοιβής θα δοθούν μετά το πέρας των 6 μηνών (δηλ. μετά την

31 Δεκεμβρίου 2023), εφόσον τηρούνται όλα τα πιο πάνω κριτήρια.

2. Alpha Bank Cyprus

Πάγωμα για ένα χρόνο και discount 0.2% στο επιτόκιο βάσης Με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης για Συνεπείς Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων ορίζεται ανώτατο όριο στο κυμαινόμενο επιτόκιο βάσης του δανείου για 12 μήνες. Το ανώτατο όριο ισούται με το επιτόκιο βάσης όπως είχε διαμορφωθεί την 31.03.2023 μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης (-0,20%) και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

3. Astrobank

Κλειδωμένο βασικό επιτόκιο στο 2,75% για έξι μήνες

Το πρόγραμμα ισχύει για την περίοδο από 01/06/2023 μέχρι και τις 31/12/2023, προβλέποντας το «πάγωμα» του βασικού επιτοκίου στο 2,75% και περιλαμβάνοντας τα προαναφερόμενα δάνεια, τόσο τα υφιστάμενα όσο και αυτά που θα εκταμιευτούν κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

4. Eurobank Cyprus

Αρχικά προχώρησε σε discount 0,5% στο περιθώριο. Με δεύτερη κίνηση μείωσε ακόμη 0.5% το συνολικό επιτόκιο για τον πελάτη με ισχύ για ένα χρόνο

Η Eurobank Κύπρου προχώρησε τον περασμένο Μάρτιο σε προσωρινή μείωση του περιθωρίου του Βασικού Στεγαστικού Επιτοκίου της Τράπεζας κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%).

Συγκεκριμένα, για την περίοδο από 01/6/2023 μέχρι και 31/5/2024 η Τράπεζα θα μειώνει το τελικό επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%). Η μείωση θα υπολογίζεται στο τέλος κάθε μήνα και στο τέλος της 12μηνης περιόδου του προγράμματος, το συνολικό ποσό της μείωσης θα επιστραφεί στους πελάτες με κατάθεση στον τρεχούμενό τους λογαριασμό.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα δανειολήπτες στεγαστικών δανείων για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, τα οποία τιμολογούνται με κυμαινόμενο επιτόκιο που συνδέεται είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω των βασικών επιτοκίων της τράπεζας) με το EURIBOR και ανεξάρτητα από την αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια όσο και νέα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα εκταμιευθούν κατά τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος.

5. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Κύπρου)

Επιστροφή της διαφοράς των αυξήσεων στο βασικό επιτόκιο για ένα χρόνο (από τον Ιούνιο 2023 ως το τέλος Μαΐου 2024)

Μετά την πάροδο των 12 μηνών από την 01/06/2023 σας αποδίδεται με τη μορφή «Cash-Back» σε λογαριασμό της επιλογής σας που τηρείτε στην Τράπεζα μας, το ποσό που θα προκύψει από τη διαφορά της όποιας αύξησης στο επιτόκιο αναφοράς του δανείου σας με βάση το λογιστικό της 31/05/2023, σε σχέση με την ισχύουσα τιμή του επιτοκίου αναφοράς κάθε τέλος του μήνα και μέχρι την 31/05/2024, παρέχοντας σας έτσι προστασία από τυχόν αυξήσεις μέχρι 31/05/2024.