Σε μια προσπάθεια νομιμοποίησης των παράνομων επεμβάσεων στα ξενοδοχεία Grecian Park και Grecian Bay, οι ιδιοκτήτες τους ζήτησαν και πέτυχαν την ανταλλαγή της κρατικής δασικής γης με ιδιωτική, η οποία γειτνιάζει με το δάσος Αγίας Νάπας. Με την ανταλλαγή ενσωματώνεται στο Κρατικό Δάσος «Αγία Νάπα» και στο Εθνικό Δασικό Πάρκο «Κάβο Γκρέκο» πολλαπλάσιας έκτασης ιδιωτική γη από την κρατική δασική γη που παραχωρείται στους αιτητές. 

Σύμφωνα με καταγγελία στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ημερ. 8/6/2017, το ξενοδοχείο Grecian Park, έχει επεκταθεί σε μεγάλη έκταση εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο, καθώς και των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ΕΖΔ και ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο, ανεγείροντας υποστατικά και καλύπτοντας μέρος της προστατευόμενης περιοχής με μπετόν. Συγκεκριμένα, εντός των τεμαχίων υπάρχουν επεμβάσεις των δύο ξενοδοχείων με υποδομές/ κτιστές και λυόμενες κατασκευές, κήπους, γρασίδια, πλακόστρωτα κ.λπ. οι οποίες χρονολογούνται. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών εντόπισε την παρανομία και θα λαμβάνονταν μέτρα για αποκατάσταση. Περαιτέρω, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι το θέμα αυτό θα διερευνηθεί στον επόμενο έλεγχο που διεξάγει στο Τμήμα Δασών.

Ωστόσο, μετά τα γεγονότα αυτά αφού εντοπίστηκαν οι παρανομίες και διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ότι η άρση των επεμβάσεων δεν θα βοηθούσαν στην αποκατάσταση της περιοχής, λήφθηκε η απόφαση για ανταλλαγή της κρατικής δασικής γης με ιδιωτική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στόχος ένα ισορροπημένο σχέδιο για Ακάμα, λέει ο ΥΠΕΣ

Η απόφαση λήφθηκε στις 15/6/2022 από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από σύσταση και εισήγηση της Υπουργικής Επιτροπής (Υπουργοί Εσωτερικών, Μεταφορών, Γεωργίας και Ενέργειας). Με την εν λόγω απόφαση ανταλλάσσεται δασική κρατική γη έκτασης 3.107 τ.μ. με ιδιωτική έκτασης 87.142 τ.μ. συνολικής αξίας €843.000 με βάση την αξία γενικής εκτίμησης του 2021. Ωστόσο, σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι υπό ανταλλαγή γαίες είναι ισάξιες και ανέρχονται στα €1,7 εκατ. 

Τη σχετική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών ως ο πρόεδρος της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής, με την έγκριση των υπολοίπων μελών της Επιτροπής.

Προηγήθηκε εισήγηση του Τμήματος Δασών σύμφωνα με την οποία αποκτάται από το κράτος και ενσωματώνεται στο δάσος γη πολλαπλάσιας έκτασης από αυτή που παραχωρείται. Ταυτόχρονα, αίρονται οι επεμβάσεις των ξενοδοχείων εντός της κρατικής δασικής γης οι οποίες χρονολογούνται και περιλαμβάνουν υποδομές/ κτιστές κατασκευές, οι οποίες δύσκολα θα απομακρυνθούν. Το Τμήμα Δασών έχει τη θέση ότι η ζημιά που θα προκληθεί στο περιβάλλον με πιθανή άρση των επεμβάσεων θα είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε επιβάρυνση έγινε λόγω των επεμβάσεων.

Ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Grecian Hotels Enterprises αποκτούν 699 τ.μ. μέρος του κρατικού δάσους «Γλυκύ Νερό» και 2.408 τ.μ. του Εθνικού Δασικού Πάρκου «Κάβο Γκρέκο» των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. Την ίδια, ώρα επεκτείνονται κατά 87.142 τ.μ. το κρατικό δάσος «Αγία Νάπα» και το Εθνικό Δασικό Πάρκο «Κάβο Γκρέκο». Σημειώνεται ότι με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν θα δοθεί από το κράτος οποιαδήποτε άδεια για νέες αναπτύξεις εντός της αιτούμενης κρατικής δασικής γης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αρχικά το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέφρασε επιφυλάξεις στην ανταλλαγή της γης και επιθυμούσε άρση των παρανομιών, που εμπίπτουν στην προστατευόμενη περιοχή το Δικτύου Natura 2000 «Κάβο Γκρέκο». Το Τμήμα Περιβάλλοντος υποστήριζε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται διαχειριστικά μέτρα για την προστασία των αντικειμένων προστασίας της περιοχής που αφορούν οικότοπους και είδη. Περαιτέρω, σημείωνε ότι οποιαδήποτε πιθανή μείωση της προστατευόμενης περιοχής θα πρέπει να αιτιολογηθεί στην Κομισιόν, ενώ υποβάθμιση των περιοχών θα πρέπει να τυγχάνει αποκατάστασης. 

Ωστόσο, διαφοροποίησε τη θέση του μετά από επιτόπια συνάντηση με το Τμήμα Δασών, όπου διαφάνηκε ότι η άρση των εν λόγω επεμβάσεων, θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα, καθώς το έδαφος είναι ασταθές και επικλινές και μια ενδεχόμενη κατεδάφιση του τοίχου θα επηρεάσει τη σταθερότητα των βράχων. 

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Περιβάλλοντος λόγω του ότι η περιοχή των ξενοδοχείων Grecian εμπίπτει στο Δίκτυο Natura 2000 ζήτησε μεταξύ άλλων την απαγόρευση οποιοδήποτε άλλων επεμβάσεων στην περιοχή, ενώ λόγω του ρήγματος στην περιοχή ζήτησε να γίνει αντικατάσταση του γρασιδιού με είδος που δεν χρειάζεται συχνό πότισμα. Περαιτέρω, ζήτησε την απαγόρευση φωτισμού ο οποίος έχει επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή και τα αντικείμενα προστασίας της. Δηλαδή, η αντανάκλαση του φωτισμού δεν θα πρέπει να είναι προς τη θάλασσα ή την προστατευόμενη περιοχή. 

Αρνητική στάση στο θέμα της ανταλλαγής ιδιωτικής γης με κρατική δασική γη είχε και το Τμήμα Πολεοδομίας, ιδιαίτερα για το μέρος που εμπίπτει στη ζώνη προστασίας της παραλίας. Συγκατατέθηκε αρχικά μόνο στην ανταλλαγή του μέρους της κρατικής δασικής γης που βρίσκεται εκτός της ζώνης προστασίας της παραλίας, καθώς επίσης και στο μέρος που επηρεάζεται η υφιστάμενη πισίνα του ξενοδοχείου Grecian Bay. 

Με νέα απόφαση το Τμήμα Πολεοδομίας τον περασμένο Μάρτιο διαφοροποίησε τις απόψεις του και σύστησε έγκριση υπό προϋποθέσεις για υποβολή νέας πολεοδομικής αίτησης κατά παρέκκλιση της Δήλωσης Πολιτικής. Μεταξύ άλλων το Τμήμα Πολεοδομίας έθεσε ως προϋπόθεση για τη δική του σύμφωνη άποψη ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί χαλάρωση από τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας νόμου. 

Πάει στο Συμβούλιο Παρεκκλίσεων η νομιμοποίηση των παρατυπιών

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27/9/2017 αποφάσισε να εγκρίνει τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου. Ενώπιον του Υπουργικού τέθηκε αίτημα της εταιρείας Grecian Hotel Enterprises για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα. Η αίτηση αφορούσε την προσθήκη 42 δωματίων, αίθουσα συνεδρίων, θεματικού εστιατορίου και εσωτερικές μετατροπές. 

Με την απόφαση αυτή το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Τμήμα Πολεοδομίας μεταξύ άλλων να εξασφαλίσει χαλάρωση, η οποία προωθείται μέσω του Δήμου Παραλιμνίου στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, όσον αφορά επεμβάσεις που έχουν γίνει στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας και βρίσκονται εντός του ιδιόκτητου τεμαχίου και αφορά υπαίθριο μπαρ για εξυπηρέτηση της πισίνας του ξενοδοχείου και μέρος της πισίνας, καθώς και τμήμα των γηπέδων αντισφαίρισης. Με την ίδια απόφαση δεν εγκρίθηκαν άλλες κατασκευές όπως διαμόρφωση πρανών, πλακόστρωτα κ.λπ. εντός της κρατικής γης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν και πρέπει να καταργηθούν. Μετά και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο και για να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που έθεσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, θα προωθηθεί εκ νέου πολεοδομική αίτηση κατά παρέκκλιση της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, λόγω της συμπερίληψης της αιτούμενης κρατικής γης σε περιοχή η οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί προς το δημόσιο συμφέρον.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Περίεργες αποφάσεις

Η ανταλλαγή δασικής γης με ιδιωτική, της μισής μάλιστα αξίας με βάση τη γενική εκτίμηση του Κτηματολογίου το 2021 (€843 χιλ.) –όπως αυτή παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, από την εκτίμηση αγοραίας αξίας που έκανε το ίδιο Τμήμα για σκοπούς της αίτησης ανταλλαγής (€1,7 εκατ.)– προκαλεί από μόνη της προβληματισμό. Παράλληλα, μέχρι να φθάσουμε σε αυτή την κατάληξη υπήρξαν διαφοροποιήσεις απόψεων τριών αρμόδιων τμημάτων. Πρώτα, το Τμήμα Δασών που υπέβαλε και τη σχετική αίτηση, πριν από τέσσερα χρόνια διαβεβαίωνε την Ελεγκτική Υπηρεσία για αποκατάσταση της νομιμότητας. Δεύτερο, το Τμήμα Περιβάλλοντος υποστήριζε ότι η υποβάθμιση των περιοχών πρέπει να τυγχάνει αποκατάστασης. Τρίτο, το Τμήμα Πολεοδομίας δεν ήθελε να ακούσει καν για παραχώρηση κρατικής γης που εμπίπτει στη ζώνη προστασίας της παραλίας. Ξαφνικά όλοι άλλαξαν θέσεις και έδωσαν το πράσινο φως για ανταλλαγή ιδιωτικής γης σε μια αυστηρά προστατευόμενη περιοχή που εμπίπτει στο Δίκτυο Natura 2000.