To Top
20:41 Κυριακή
15 Δεκεμβρίου 2019
Επόμενο
Προηγούμενο
Σκάνδαλο μεγάλης κλίμακας στα Κούκλια
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Σκάνδαλο μεγάλης κλίμακας στα Κούκλια
  14 Νοεμβρίου 2019, 9:25 πμ  

Πρωτοφανές πολεοδομικό σκάνδαλο με δώρο σε εταιρεία ανάπτυξης γης που της επιτρέπει τον διαχωρισμό οικοπέδων, καταγράφει σε ειδική έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία, με τίτλο «Αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια».

Στην έκθεση καταγράφεται η θέση του Γενικού Ελεγκτή για ανάκληση της απόφασης που οδήγησε στην ένταξη ιδιωτικών τεμαχίων μίας και μόνο εταιρείας σε Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών ουδέποτε προέβη σε ανάκληση της παραθεριστικής ζώνης, ενώ αγνοεί συστηματικά να απαντήσει και στις επιστολές του Γενικού Ελεγκτή που πλέον ανέρχονται στις πέντε. Και όλα αυτά ενώ το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως συμφωνούσε με την εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ανάκληση της παραθεριστικής ζώνης. Η Ελεγκτική Υπηρεσία κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών να ζητήσει καθοδήγηση σχετικά με τον νομικό χειρισμό του θέματος της ανάκλησης από τον Γενικό Εισαγγελέα. 

Στην ειδική έκθεση σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία ένταξης των συγκεκριμένων τεμαχίων σε ζώνη ανάπτυξης έγινε κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας και δη της δασικής νομοθεσίας. Επιπλέον, φέρονται διάφορα πολιτικά μέσα, αλλά και διευθυντικό στέλεχος κυβερνητικών υπηρεσιών, λόγω συγγενικής σχέσης που έχει με διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, να ευνόησαν την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών.  

 
Η απίστευτη κατάσταση που καταγράφεται στην ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή έρχεται σε μια περίοδο όπου εξετάζεται αίτηση της συγκεκριμένης εταιρείας για διαχωρισμό οικοπέδων και ανέγερση εκατοντάδων επαύλεων στην περιοχή. Μέχρι στιγμής η Περιβαλλοντική Αρχή δεν προχώρησε στην έκδοση γνωμοδότησης, αναμένοντας και την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ενώ από την άλλη το ενδιαφερόμενο μέρος απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την καθυστέρηση που παρατηρείται στη λήψη απόφασης που θα του επιτρέψει τον διαχωρισμό οικοπέδων και την ανέγερση επαύλεων. 

Στον διαχειριστικό έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφεται το ιστορικό που οδήγησε στην πριμοδότηση συγκεκριμένου επιχειρηματία με συντελεστή δόμησης για παραθεριστικές αναπτύξεις, τις διαδικασίες που ακολούθησαν, τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ακύρωση της απόφασης, καθώς και τις απαντήσεις του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ), ενώ καταγράφεται το γεγονός ότι το υπουργείο Εσωτερικών δεν κατέθεσε τις θέσεις του, με αποτέλεσμα να υφίσταται η κατάσταση μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στο πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν σχετικά με τη διαχείριση της Χερσονήσου Ακάμα, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του, ημερ. 2/5/2007, ενέκρινε τη διαδικασία ανταλλαγής συγκεκριμένων ιδιωτικών ιδιοκτησιών εντός της Χερσονήσου Ακάμα, με περιοχές κρατικής δασικής γης, οι οποίες θα επιλέγονταν σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) και Δασών (ΤΔ). Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιο πάνω απόφασης, επιλέγηκαν συγκεκριμένα τεμάχια κρατικής δασικής γης στην περιοχή Ορείτες στα Κούκλια, που θα εντάσσονταν σε Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας. Με πρόσχημα την εξασφάλιση πρόσβασης του οδικού δικτύου στα τεμάχια αυτά, ο τότε Διευθυντής του ΤΠΟ αποφάσισε την ένταξη και των ιδιωτικών τεμαχίων που συνορεύουν με τα υπό αναφορά τεμάχια κρατικής δασικής γης στην παραθεριστική ζώνη.

Οι σχεδιαζόμενες ανταλλαγές ιδιωτικών ιδιοκτησιών εντός της Χερσονήσου Ακάμα δεν προωθήθηκαν και παρόλο που η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανακλήθηκε, εντούτοις η αλλαγή στις πολεοδομικές ζώνες, που προωθήθηκε αποκλειστικά για εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, δεν ανακλήθηκε μετά την εξέλιξη αυτή.

Όπως διαφάνηκε, ο μόνος που αποκόμισε πολύ σημαντικό όφελος από την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών είναι ο ιδιοκτήτης των τεμαχίων που συνορεύουν με την κρατική δασική γη, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για διαχωρισμό 339 οικοπέδων σε αυτά, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης της σχετικής μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΔΕΕΠ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ελεγκτής: Επωφελείται συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στον Ακάμα

Σχέση εξ αγχιστείας ιδιοκτήτη της εταιρείας και τότε Διευθ. Κτηματολογίου 

Σε σχέση με το θέμα, επισημαίνονται και τα ακόλουθα από την Ελεγκτική Υπηρεσία:

• Δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται επαρκώς ο τρόπος επιλογής της κρατικής δασικής γης, καθώς και της ιδιωτικής γης που επιλέγηκαν να διατεθούν για σκοπούς ανταλλαγής, στη βάση της προαναφερόμενης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η υπό αναφορά Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες που κατέχουν περιουσία εντός της Χερσονήσου του Ακάμα, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχε ενδιαφέρον από πλευράς τους και χωρίς να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την πρόσβαση στην κρατική δασική γη. 

• Δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους δύο περιοχές κρατικής δασικής γης, που συνορεύουν με τα τεμάχια επιχειρηματία που φαίνεται να επωφελήθηκε από την αλλαγή της πολεοδομικής ζώνης, δεν εντάχθηκαν στην περιοχή του Δικτύου «Φύση 2000», σε αντίθεση με άλλα παρακείμενα τεμάχια, τα οποία εντάχθηκαν.

• Κατόπιν διερεύνησης πληροφορίας προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας που επωφελήθηκε από τη συμπερίληψη ιδιωτικής έκτασης γης σε Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας έχει στενή σχέση εξ αγχιστείας με τον τότε Διευθυντή του ΤΚΧ, ο οποίος είχε εμπλοκή στην επιλογή των κρατικών εκτάσεων που θα προσφέρονταν για ανταλλαγή.

Συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς υπ. Εσωτερικών και Γεωργίας

1 Έγινε εισήγηση όπως ο υπουργός Εσωτερικών, ως η αρμόδια Αρχή, δώσει οδηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας, ώστε να διαφανεί αν υπήρχαν παρατυπίες και εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων, πέραν αυτών του Δημοσίου, από αυτούς που έλαβαν τις υπό αναφορά Αποφάσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας να διερευνηθούν οι λόγοι για την ολιγωρία εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες.

2 Έγινε εισήγηση όπως ο υπουργός Εσωτερικών και ο υπουργός ΓΑΑΠ εξετάσουν τα πρακτικά των Επιτροπών που καθόρισαν την ένταξη της εν λόγω περιοχής στο Δίκτυο Natura 2000 και σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, η εξαίρεση των δύο περιοχών κρατικής δασικής γης να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες για ένταξή τους στο Δίκτυο. Επίσης, έγινε εισήγηση όπως εξεταστεί αν κατά τη διαδικασία επιλογής των προτεινόμενων συγκεκριμένων περιοχών για ανταλλαγή, λήφθηκαν υπόψη οι πρόνοιες της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 63.086, ημερ. 21.12.2005, ώστε η περιοχή που θα επιλεγόταν να μην ήταν ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας. Αν κατά την εξέταση αυτή διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει παρατυπίες, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν.  

3 Λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική σημασία της περιοχής, καθώς και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυπριακή Δημοκρατία, θεωρείται κρίσιμης σημασίας, όπως πριν από την παραχώρηση οποιασδήποτε περαιτέρω θετικής γνωμοδότησης από την Περιβαλλοντική Αρχή, να διενεργηθεί μελέτη ΔΕΕΠ, η οποία θα συνεκτιμά τις επιπτώσεις όλων των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων αναπτύξεων στην περιοχή, καθώς και στη γειτνιάζουσα προστατευόμενη περιοχή που εμπίπτει στο δίκτυο Natura 2000. Εκφράστηκε η θέση ότι η εκπόνηση της μελέτης ΔΕΕΠ θα έπρεπε να προηγηθεί της έκδοσης απόφασης για τις μελέτες που υπέβαλε ο επιχειρηματίας για διαχωρισμό οικοπέδων στην υπό αναφορά περιοχή.

Τους έγραψε κανονικά το Υπουργείο Εσωτερικών

Τα πορίσματα του ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, μαζί με τις εισηγήσεις, κοινοποιήθηκαν με επιστολή, ημερ. 18/10/2019, στους Υπουργούς Εσωτερικών και ΓΑΑΠ για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Ο Υπουργός ΓΑΑΠ, με επιστολή του, ημερ. 1/11/2019, πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι το περιεχόμενο της Έκθεσης αυτής έχει ελεγχθεί ως προς την ορθότητα των δεδομένων, τα οποία αφορούν στο Δίκτυο «Natura 2000» και δεν εντοπίστηκαν οποιεσδήποτε ασάφειες. Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι η όποια συζήτηση για το υπό εξέταση θέμα, πρέπει να περιορίζεται στην ένταξη της ιδιωτικής γης που συνορεύει με την κρατική δασική γη, παραδεχόμενος ότι όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η εν λόγω διαδικασία, έχει αγνοηθεί πλήρως η εθνική νομοθεσία και δη η δασική νομοθεσία.

Ο υπουργός Εσωτερικών δεν ανταποκρίθηκε σε καμιά από τις πέντε σχετικές με το θέμα επιστολές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, παρά τις έξι υπενθυμίσεις που στάληκαν, αλλά ούτε και στην προαναφερόμενη επιστολή ημερ. 18/10/2019, με την οποία του κοινοποιήθηκε το προσχέδιο της ειδικής έκθεσης για τυχόν σχόλια.

  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...