To Top
10:33 Πέμπτη
20 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Πλώρη για μια ισορροπημένη αειφόρο ανάπτυξη
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Πλώρη για μια ισορροπημένη αειφόρο ανάπτυξη
  22 Ιανουαρίου 2020, 12:10 μμ  
Κυβέρνηση και πολιτειακή εξουσία θα πρέπει να επαγρυπνούν απέναντι σε μια πληθωριστική αίσθηση ασφάλειας που παρέχει η οικονομική ανάκαμψη

Μετά από την τραυματική εμπειρία της πρόσφατης κρίσης και τη σχετική σταθεροποιητική πορεία της κυπριακής οικονομίας, οι εμπειρογνώμονες άρχιζαν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και να προτρέπουν την Κυβέρνηση να θωρακίσει την οικονομία από τους επερχόμενους ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους. Οι κυβερνώντες και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να αποφύγουν πάση θυσία τυχόν επιστροφή στο κλασικό καθεστώς της υπόθαλψης «πελατειακών σχέσεων» με τα οργανωμένα κέντρα επιρροής, μια πρακτική που θα διογκώσει τις ανισορροπίες στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και θα ενθαρρύνει τις οπισθοδρομικές νοοτροπίες.
 
Τόσον η Κυβέρνηση, όσο και η πολιτειακή εξουσία, θα πρέπει να επαγρυπνούν απέναντι σε μια πληθωριστική αίσθηση ασφάλειας που παρέχει η οικονομική ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη χαρτογράφηση ενός νέου στρατηγικού πλαισίου για οικονομική ανάπτυξη, το οποίο θα αντιμετωπίζει τα δομικά προβλήματα της οικονομίας, καθώς και τις επιπτώσεις από τη μακρά χρηματοοικονομική κρίση που συνεχίζουν να υποσκάπτουν την αναζωογόνηση της ανάπτυξης π.χ. τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), την προβληματική πρόσβαση μικροεπιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, το υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος. Στο παρόν στάδιο, ένα μείζον θέμα με κοινωνικές διαστάσεις είναι η ανάγκη για τη διευθέτηση/βελτιστοποίηση των δανειακών βαρών των νοικοκυριών, αλλά και των μικρό-επιχειρηματιών, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση περιορίζει την εσωτερική ζήτηση για κατανάλωση, αλλά και τις επενδύσεις.
 
Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος σχετίζονται με τις παθογένειες που εντοπίστηκαν από τους τεχνοκράτες κατά την περίοδο της συνομολόγησης της συμφωνίας διάσωσης (bail-out). Βεβαίως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι αναδυόμενες νέες δυσκολίες που απορρέουν από την πολιτική αστάθεια στην περιοχή μας, αλλά και η τυχόν άτακτη «έξοδος» της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό μας, αλλά και τις εξαγωγές παραδοσιακών και μεταποιητικών προϊόντων που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αγγλική αγορά.
 
Η Κύπρος σαν μια μικρή και ευάλωτη οικονομία, χρειάζεται μια σταθερή και ισοζυγισμένη ανάπτυξη που να συνάδει με τις προκλήσεις των καιρών. Αυτές σχετίζονται κυρίως με τη συνεχή ψηφιοποίηση (digitalisation) αλλά και τις κλιματολογικές προκλήσεις που απαιτούν ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης.  Η ευόδωση μιας νέας οικονομικής στρατηγικής είναι δυνατή μόνο εάν επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις στο γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον που κατά την έκθεση Doing Business 2020  της Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσει την Κύπρο στην 54η θέση μεταξύ 190 χωρών. Σε σχέση με την Ευκολία του Επιχειρείν (Doing Business), η Κύπρος παραμένει στάσιμη σε ότι αφορά την πάταξη της γραφειοκρατίας, τις διαδικασίες για την έκδοση κατασκευαστικών αδειών (124η θέση), την εφαρμογή συμφωνιών και την επίλυση δικαστικών διαφορών (142η θέση), τις διαδικασίες για την έναρξη νέας επιχείρησης (50η θέση), την εξασφάλιση πιστώσεων (80η), την καταχώρηση ακίνητης ιδιοκτησίας (71η θέση), την ηλεκτροδότηση νέων εγκαταστάσεων (75η θέση), κλπ.
Συνεπώς, η Κυβέρνηση και οι εταίροι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την επιτάχυνση της υλοποίησης διορθωτικών μέτρων για την επίλυση των μακροχρόνιων αυτών προκλήσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη βασίζεται υπερβολικά σε τομείς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις διακυμάνσεις του επιχειρηματικού κύκλου (π.χ. τουρισμός και κατασκευές). Επομένως, χρειάζεται να διευρυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα και να ενθαρρυνθεί η μετατόπιση της οικονομικής δραστηριότητας και σε άλλους παραγωγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Η ανάπτυξη αξιόπιστων υποδομών, μέσω της επέκτασης των δημόσιων συγκοινωνιών και των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα ωφελήσει τόσο την οικονομία, όσο και το περιβάλλον, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη.
 
Οι πολιτικές δηλώσεις υπέρ της μεταρρύθμισης πρέπει να συνοδεύονται από τη βούληση των τεχνοκρατών να συντονιστούν δια-τμηματικά και να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές (που δοκιμάστηκαν επιτυχώς σε άλλες χώρες) και μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρολό για την επίλυση των προβλημάτων και αγκυλώσεων που διογκώνουν τα προβλήματα και περιορίζουν τις  επενδύσεις στην τεχνολογική αναβάθμιση και την αειφόρο ανάπτυξη.
 
Η πολυδιάστατη ανάπτυξη απαιτεί μια ισορροπημένη και ενοποιημένη δέσμη υποστηρικτικών  μέτρων για μικρούς και μεγάλους επιχειρηματίες, που να τους διευκολύνει να επενδύσουν σε νέες  αναπτυξιακές δραστηριότητες. Στο σημείο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη για παροχή στοχευμένης στήριξης στις μικρές επιχειρηματικές μονάδες - που κατά το πλείστον είναι οικογενειακές - οι οποίες δεσπόζουν στο επιχειρηματικό τοπίο και είναι νευραλγικής σημασίας για την περιφερειακή και δια-τομεακή ανάπτυξη της οικονομίας.
 
* Πρύτανης Πανεπιστημίου UCLan Cyprus
  Πανίκκος Πουτζιουρής   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...