To Top
22:47 Σάββατο
4 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Ζήτησε υπάλληλο, τον παρέπεμψαν στο 2020
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Ζήτησε υπάλληλο, τον παρέπεμψαν στο 2020
  09 Μαΐου 2018, 12:35 μμ  

Το υπουργείο Οικονομικών κατήγγειλε στη Βουλή ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Θεοφάνης Θεοφάνους για το γεγονός ότι αρνείται έστω και τη μετακίνηση ενός δημόσιου λειτουργού με απόσπαση στο Γραφείο του προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης και παράλληλα ο όγκος εργασίας που συνεχώς αυξάνεται.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε απαντητική του επιστολή προς τη Βουλή, ημερομηνίας 22/3/2018, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή Γ. Περδίκη, όταν ζήτησε γραπτώς τον περασμένο Ιούλιο τη δημιουργία δομής και κατ’ επέκταση τη στελέχωση του Γραφείου του με μια υπάλληλο έλαβε αρνητική απάντηση. Με την υπόδειξη, μάλιστα, ότι το αίτημά του θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο του καταρτισμού του κρατικού προϋπολογισμού του 2019 ή του 2020, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελικά το αίτημά του θα ικανοποιηθεί. 

Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι την ίδια ώρα που το υπουργείο Οικονομικών αρνείται μια απόσπαση υπαλλήλου στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, γίνονται μαζικές προσλήψεις στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, που δημοσίευσε προ ημερών ο «Φ», τους τελευταίους 17 μήνες η Κυβέρνηση ζήτησε και εξασφάλισε τη συγκατάθεση της Βουλής για το ξεπάγωμα 1.527 θέσεων πρώτου διορισμού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εκ των οποίων οι 787 προσλήψεις έγιναν ήδη εντός του 2017, ενώ οι υπόλοιπες 740 προσλήψεις δρομολογούνται εντός του τρέχοντος έτος. Κατά τα άλλα δεν περισσεύει μία υπάλληλος για να υπηρετήσει με απόσπαση στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 

Το ζήτημα θεωρείται σοβαρό από τη Βουλή, εξ ου και ζήτησε ενημέρωση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για δύο κυρίως λόγους:

1. Το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μέσω ενός αποτελεσματικού εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης των μέτρων που εφαρμόζουν ή προτίθενται να εφαρμόσουν οι κυπριακές αρμόδιες Αρχές. Ουσιαστικά, οι αρμοδιότητες του Εφόρου είναι να διασφαλίζει, κατά το δυνατόν, την τήρηση των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων από τις κυπριακές αρμόδιες Αρχές κατά τη χορήγηση ενισχύσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δεν είναι αρεστός, διότι αρκετές φορές φρέναρε την παροχή οικονομικής βοήθειας από το κράτος σε διάφορα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς θεωρήθηκε ως κρατική ενίσχυση. 

2. Το υπουργείο Οικονομικών είναι ταυτόχρονα και ελεγχόμενο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ως Αρχή χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Συνεπώς, παρατηρείται το εξής παράδοξο: Ο ελεγκτής, στην προκειμένη περίπτωση ο Έφορος, να εξαρτάται από τον ελεγχόμενο για τη στελέχωση του Γραφείου του. Συνεπώς, κάποιος μπορεί εύκολα να αποδώσει και σκοπιμότητες για την υποστελέχωση του Γραφείου του Εφόρου. Η παραδοξότητα αυτή πηγάζει από την ίδια τη νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι αποκλειστικός αρμόδιος για τη στελέχωση του γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είναι το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών. Ανάλογη προβληματική κατάσταση παρατηρείται και στην περίπτωση του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Παρόλο που ο κ. Μιχαηλίδης ασκεί οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στο υπουργείο Οικονομικών, και στην Κυβέρνηση γενικότερα, εντούτοις το υπουργείο έχει τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, χωρίς τη συγκατάθεση του υπουργείου Οικονομικών, δεν μπορεί να ξοδέψει ούτε και ένα σεντ του ευρώ ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος, να σημειωθεί, αξιώνει εδώ και αρκετό καιρό την οικονομική ανεξαρτησία του, με την Κυβέρνηση όμως να σφυρά αδιάφορα. 

Σοβαρό πρόβλημα η ανυπαρξία δομής

Στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων απασχολούνται σήμερα οκτώ υπάλληλοι, εκ των οποίων οι δύο είναι με απόσπαση και άλλοι δύο με καθεστώς αορίστου χρόνου. Μετά την απόρριψη του αιτήματός του για απόσπαση μίας υπαλλήλου, ο Έφορος επανήλθε με νέα επιστολή, ημερομηνίας 5/3/2018, με την οποία υπέβαλε αίτημα για ενεργοποίηση του μηχανισμού της εσωτερικής αγοράς με στόχο την απόσπαση δύο λειτουργών και αναμένει απάντηση.

Όπως καταγγέλλει ο Έφορος στην επιστολή του προς τη Βουλή, η ανυπαρξία δομής στο Γραφείο του «έχει ως συνέπεια η αποκτηθείσα εμπειρία να χάνεται ένεκα μετακινήσεων/μεταθέσεων προσωπικού από το Γραφείο, για τις οποίες δεν απατείται η σύμφωνη γνώμη του Εφόρου, με σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα των εργασιών που επιτελούνται. Η εκπαίδευση νέου
προσωπικού χωρίς υπόβαθρο σε θέματα κρατικών ενισχύσεων καθίσταται όλο και πιο δυσχερής λόγω της προαναφερθείσας
εξειδίκευσης και της συνεχούς εξέλιξης στον τομέα του ενωσιακού κεκτημένου για τις κρατικές ενισχύσεις».

Τονίζεται ότι η συνολική μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη από τη δημιουργία δομής το Γραφείο του Εφόρου, όπως την προτείνει ο ίδιος, ανέρχεται στα €288.875.

Υστερούν σε γνώσεις υπάλληλοι υπουργείων
Στη γραπτή ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη κατά πόσο θεωρεί ότι οι αρμόδιες Αρχές έχουν επαρκή γνώση για τις δυνατότητες παραχώρησης κρατικών ενισχύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, του γεωργικού και δασικού τομέα, της αλιείας,
της υδατοκαλλιέργειας και στις αγροτικές περιοχές, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Θεοφάνης Θεοφάνους απάντησε
με τα εξής: «Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι η γνώση του ενωσιακού κεκτημένου των κρατικών ενισχύσεων αποτελεί
υποχρέωση των αρμοδίων Αρχών. Εντούτοις, οι αρμόδιες Αρχές δεν είναι πλήρως εξοικειωμένες με το δίκαιο των κρατικών
ενισχύσεων. Έχοντας ως γνώμονα τα μέτρα ενισχύσεων που υποβάλλονται στο Γραφείο μου για αξιολόγηση και τις επαφές των
λειτουργών του Γραφείου με τους λειτουργούς των υπουργείων Γεωργίας και Ενέργειας, εκτιμώ ότι η γνώση του δικαίου των
κρατικών ενισχύσεων που αφορά στο περιβάλλον υστερεί εκείνης των λοιπών τομέων. Αυτό οφείλεται στον αισθητά μικρότερο αριθμό μέτρων για το περιβάλλον που καταρτίζονται στην Κύπρο σε σύγκριση με εκείνο των άλλων τομέων».

  Μιχάλης Χατζηστυλιανού   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...