To Top
09:36 Πέμπτη
20 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Ο κίνδυνος των στρατηγικών κακοπληρωτών
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Ο κίνδυνος των στρατηγικών κακοπληρωτών
  17 Ιανουαρίου 2020, 12:26 μμ  
Δεν πρέπει να χαλαρώσει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο
  
 Η χρονιά που πέρασε ήταν ορόσημο για την πορεία της Ελληνικής Τράπεζας. Η ενσωμάτωση των συστημάτων και των λογαριασμών των πελατών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβρη του 2018, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς ολοκληρώθηκε μέσα στα σχετικά χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα: η  Ελληνική Τράπεζα είναι σήμερα η μεγαλύτερη τράπεζα στον τομέα της λιανικής τραπεζικής στην Κύπρο.
Η ενσωμάτωση της «καλής» ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα ήταν μια από τις καθοριστικές κινήσεις για την επιβεβλημένη μείωση του αριθμού τραπεζών στην Κύπρο. Στη μικρή κυπριακή οικονομία λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί  μεγάλος αριθμός τραπεζών που καλείται να μοιραστεί ένα περιορισμένο αριθμό πελατών. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και το περιθώριο κέρδους περιορισμένο, λόγω της πίεσης των επιτοκίων δανεισμού και του υψηλού λειτουργικού κόστους. Μία λύση είναι η μείωση του αριθμού των τραπεζών μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, η δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων, με επάρκεια κεφαλαίων και με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.
Η απόκτηση των εργασιών  της  ΣΚΤ από την Ελληνική Τράπεζα ήταν μία κίνηση «κλειδί». Η απόφαση αυτή συνέβαλε στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, μειώνοντας την αβεβαιότητα που επικρατούσε και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταθετών.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα των τραπεζών παραμένουν οι ΜΕΧ καθώς περιορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο του τραπεζικού κλάδου όσο και της οικονομίας στο σύνολό της. Επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών και φορτώνουν τον κλάδο με ένα μεγάλο όγκο διοικητικού φόρτου. Στην προσπάθεια των τραπεζών για εξυγίανση του χαρτοφυλακίου τους από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη διαφύλαξη των καταθετών τους, σίγουρα βοήθησαν οι αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου των εκποιήσεών, το οποίο δεν θα πρέπει να «χαλαρώσει», καθώς μια τέτοια ενέργεια πιθανό να αυξήσει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και να αποθαρρύνει πιθανούς επενδυτές, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. 
Πέραν των πιο πάνω, οι τράπεζες χρειάζονται και την στήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων,  ώστε να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και κατά συνέπεια στην ευελιξία και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ευελπιστούμε ότι με γόνιμο διάλογο θα προκύψουν συμφωνίες όπου θα λαμβάνεται υπόψη η διαχρονική επιθυμία τόσο των διευθύνσεων των τραπεζών αλλά και του προσωπικού για δικαιότερο σύστημα ανταμοιβής, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση.
Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το εννιάμηνο του 2019 από την τράπεζα, ανήλθαν στα €572,5 εκατ., καθώς συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε την αναπτυσσόμενη οικονομία μας, στηρίζοντας αξιόχρεους πελάτες, τόσο άτομα και νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί μία τεράστια πρόκληση για όλες τις τράπεζες ώστε να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην εκτόξευση των ΜΕΧ. Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων παρακολουθεί στενά και συστηματικά την κυπριακή οικονομία και τους διάφορους τομείς της, ώστε να προσαρμόζει ανάλογα τις ενέργειές της για περαιτέρω διείσδυση / παρουσία σε τομείς με θετικές προοπτικές. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διοχετεύουμε με προσοχή τη διαθέσιμη ρευστότητα, παρέχοντας δάνεια σε τομείς όπως ο τουρισμός, η υγεία, η ενέργεια, η εκπαίδευση, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως επίσης και τον τομέα των υδρογονανθράκων, ανάλογα με το πως θα προχωρήσει η εισαγωγή ή/και η εξόρυξή τους στην Κύπρο.
Η διοχέτευση της διαθέσιμης ρευστότητας αποτελεί πρόκληση και για έναν ακόμα λόγο. Οι τράπεζες τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν να αντιμετωπίσουν το επιπλέον κόστος που επηρεάζει την κερδοφορία τους λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να «χρεώνει» με αρνητικά επιτόκια για τη «φύλαξη» της υπερβάλλουσας ρευστότητάς τους.
Αυτό το κόστος, μέχρι τώρα, το απορροφούσαν οι ίδιες Τράπεζες, όμως με δεδομένη την παράταση της πολιτικής των αρνητικών επιτοκίων από την ΕΚΤ, οι Τράπεζες μπορεί να μην έχουν άλλη επιλογή από το να αρχίσουν και οι ίδιες να χρεώνουν αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις.
 
Τέλος, στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού το λειτουργικό μοντέλο των Τραπεζών αλλάζει διαρκώς. Οι Τράπεζες δεν μπορούν παρά να επαναπροσδιορίσουν και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, υιοθετώντας εξατομικευμένες λύσεις, ταχύτητα, εξοικονόμηση και φυσικά ασφάλεια σε κάθε στάδιο της εμπειρίας του πελάτη. Με αυξανόμενο αριθμό καναλιών επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεων αυτοεξυπηρέτησης (self service) πρωταρχικός μας στόχος μας είναι η επίτευξη μιας απρόσκοπτης και ομοιόμορφης εμπειρίας για τον πελάτη. Έτσι, οι πελάτες θα έχουν τον έλεγχο των οικονομικών τους στις καθημερινές τους ενέργειες, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές τους διαδικτυακά με ασφάλεια και ταχύτητα.
Παράλληλα, επενδύουμε στις  εξειδικευμένες γνώσεις των Λειτουργών Εξυπηρέτησής μας, στα συστήματα ψηλής τεχνολογίας που διαθέτουμε και γενικότερα φροντίζουμε να είμαστε κοντά στους πελάτες μας με κάθε δυνατό τρόπο.
 
* Γενικός Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Ελληνικής Τράπεζας 
  Φοίβος Στασόπουλος   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...